آموزش جوجه کشی

جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶ آموزش جوجه کشی

آموزش جوجه کشی : برخی از سوالات جوجه کشی مشتریان که از کارشناسان شرکت پرسیده شد که به اختصار به سوالات جوجه کشی پاسخ داده شد.

آموزش جوجه کشی

تخم مرغ نطفه دار کثیف باید به آرامی با یک برس، یک قطعه از کاغذ سمباده نرم، یا پنبه بخوبی تمیز شود. برای از بین بردن گل و لای موجود بر روی تخم نطفه دار بهتر است با آب برای تمیز کردن تخم نطفه دار استفاده نشود.
پاک کردن از تخم مرغ به آرامی با یک پارچه مرطوب و تمیزاستفاده شوددرجه حرارت آب باید حدود ۴۰ درجه سانتیگراد باشد، آب باید نسبت به تخم نطفه دار گرمتر باشد. آب گرم باعث می شود که گردو خاک از منافذتخم نطفه دار نفوذ نکند.
هرگزضدعفونی تخم نطفه دار را با آب معمولی خیس نکنید، تا راه نفوذباکتری ها باز شود.  به احتمال زیاد به رشد باکتری ها کمک می کنید و بجای ضدعفونی تخم نطفه دار به رشد باکتری ها دست بردید.حتما دقت فرمایید بعد از ضدعفونی تخم نطفه دار تخم ها را با حوله خشک تمیز کنید و داخل شانه ها تیزی تخم نطفه دار به طرف پایین باشد بچینید.

نگهداری تخم نطفه دار

محل ذخیره و نگهداری تخم نطفه دار در یک مکانی سرد با درجه حرارت بین ۱۲ تا ۱۸ درجه سانتی گراد باشد و رطوبت نسبی ۷۰ تا ۷۵%  با مدت زمان ۷ روز انبار شود. تخم نطفه دار ضدعفونی شده را در یک کارتن پلاست فوم بسته بندی کنیدی تا راه نفوذ هوا را ببند. و کمی به کارتن ها شیب دهید بهتر است برای مدت بیش از ۷ روز نگهداری سر پهن تخم (کیسه هوایی تخم نطفه دار) را به سمت بالا قرار دهید و روزی ۲ مرتبه چرخش داشته باشد.تقریبا هر چقدر به تعداد روز نگهداری تخم نطفه دار بگذرد درصد هچ تخم نطفه دار ها کم می شود.

زمانی که تعداد تخم نطفه دار جمع آوری شده کم می باشد می توانید جوجه کشی طبیعی به کمک اردک موسکووی انجام دهید و روی تخم ها تعداد کم بنشیند. تعداد تخم مرغ هایی که زیر انواع پرندگان می توانند جوجه کشی طبیعی انجام دهند عبارتند از: یک اردکمسکووی روی ۸ تا ۱۲ تخم مرغ میخوابد. برای یک مرغ می تواند متناسب با جثه و وزن حدود چهار تا شش تخم مرغ جوجه کشی کند.

آموزش جوجه کشی طبیعی 

اگر شما برای جوجه کشی طبیعی از یک غاز استفاده می کنید به بطور نسبی شما می توانید ۱۰ تا ۱۵ تخم مرغ را زیرغاز کرچ قرار دهید.برای جوجه کشی طبیعی پرنده باید کرچ باشد تا پروسه جوجه کشی طبیعی را انجام دهد.جوجه کشی طبیعی اعتقاد بر این است برای بدست آوردن بهترین نتایج کلی، اما اگر شما می توانید از جوجه کشی طبیعی استفاده کنید فقط تعداد محدودی از تخم نطفه دار را می شود جوجه کشی کرد و غریضه کرچی پرنده کار دشواریست. ولی جوجه کشی مصنوعی تعداد نامحدودی می توان هچ کرد و فصل مشخصی هم ندارد و تمام فصول از دستگاه جوجه کشی می توان استفاده کرد.

نور بینی و کندلینگ یک امر مهم در جوجه کشی می باشد و حتما باید در روز ۷ تا ۱۰ انجام شود پس از روز دهم، تخم مرغ در زیر نور قرار دهید و تخم نطفه دار باید حالت عنکبوتی و رگه داشته باشد و اگر غیر این بود از دستگاه خارج شود.

آموزش تنظیم درجه حرارت و رطوبت دستگاه جوجه کشی

شرایط دقیق و متفاوت در انوع ماشین جوجه کشی وجود دارد و هر یک از ماشین های جوجه کشی را باید طبق دستورات دفترچه راهنمای همان شرکت تولیدی دستگاه جوجه کشی انجام داد.

تنظیم درجه حرارت از یک ماشین جوجه کشی اجباری است و باید در مرحله ستر حدود ۳۷.۷ درجه سانتی گراد باشد و در ۳ روز آخر(مرحله هچر) حدود ۳۷.۲ درجه سانتی گراد باشد. رطوبت نسبی دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال در مرحله ستر باید حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد باشد و در ۳ روز آخر ۶۵ تا ۷۵ درصد متغیر باشد. (توضیحات بیشتر  پارامترهای جوجه کشی ). دقت فرمایید دمای دقیق و یا کالیبره شده دمای نسبی تخم نطفه دار می باشد که سیستم کنترل بعضی از ماشین جوجه کشی های شرکت ها مختلف قابلیت تنظیم دقیق و یا کالیبراسیون را ندارد و به همین خاطر یکی از دلایل هچ پایین همین معضل می باشد.

چرخش تخم ها در دستگاه جوجه کشی

چرخش تخم نطفه دار ها در دستگاه جوجه کشی  باید  ۱۸۰ درجهباشد این امر بصورت دستی تقریبا ۴ مرتبه در روز انجام می شود و در چرخش اتوماتیک بوسیله موتور گیربکس ساعتی ۱ مرتبه بصورت نرم و گهواره ای انجام می گیرد.

پس از ۲۷ روز  تخم نطفه دار غاز ها را به هچر انتقال دهیدشما نیاز به انتقال تخم غاز از شانه (در بعضی موارد تخم غاز ها در شانه قرار می دهند) را به سبد هچری منتقل کرده و درپوش سبد را قفل کنید تا جوجه ها به بیرون پرت نشوند.

تنظیمات جوجه کشی غاز با دیگر پرنده ها تفاوت دارد. درجه حرارت در هچر باید در حدود ۳۷ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی هم باید ۸۰ درصد باقی مانده است.

هنگامی که  فرایند بیرون آمدن جوجه غاز ها از تخم قابل مشاهده و شروع می شود،  درجه حرارت را کاهش دهید و به۳۶.۵درجه سانتیگراد برسدقبل از قرار دادن تخم نطفه دار در هچر، شما باید تخم نطفه دار از هفته دوم جوجه کشی به بعد را با پاشیدن آب گرم رطوبت دستی و اکسیژن تازه به تخم ها وارد نمایید. دمای آب برای پاشیدن روی تخم ها مهم می باشد که دمای نسبی حدود ۳۷.۵ درجه سانتیگراد است.

“جوجه کشی” به چه معناست؟

مرغ و انواع دیگری از پرندگان (مانند بوقلمون، اردک ها و غازها) و یا هر نوع دیگر از پرندگان با این حال برای مدتی طول می کشدروی تخم بنشیند واز تخم به جوجه تبدیل شود. جوجه کشی فرایند نگه داشتن تخم مرغ بارور است.
این می تواند توسط یک مرغ تخم گذار(مرغ کرچ) بر روی تخم مرغ نشسته و یا با استفاده از یک دستگاه جوجه کشی که آنها را در بهترین سطح دما و رطوبت چرخش و تهویه ممکن قرار دارد تخم ها را در یک بازه زمانی مشخص به جوجه تبدیل می کند.

یک دستگاه انکوباتور – دستگاه جوجه کشی چیست؟

یک راه مصنوعی نگه داشتن تخم مرغ در دمای مناسب و رطوبت تا زمانی که تخم به جوجه تفریخ شود، دستگاه جوجه کشی و یا ماشین جوجه کشی است. چندین نوع مختلف دستگاه جوجه کشی وجود دارد، از خانه ساخته شده به دستی، نیمه اتوماتیک و کاملا اتوماتیک (دستگاه جوجه کشی دیجیتال) که در کارخانه با مهندسی روز و با کیفیت ترین دستگاه جوجه کشی تولید می شود و روانه بازار کشور و خارج کشور صادرات می شود.

سوالات متداول در جوجه کشی

برخی از سوالات جوجه کشی مشتریان که از کارشناسان شرکت پرسیده شد که به اختصار به سوالات جوجه کشی پاسخ داده شد.

 مرغ تخم گذاری چیست؟

یک مرغ تخم گذاری بعد از جفتگیری با خروس تولید تخم نطفه دار می کند که آماده جوجه کشی می باشد. مرغ تخمگذار میتواند بر روی تخم بنشیند و جوجه کشی مصنوعی انجام شود.جوجه کشی – سوالات جوجه کشی مدت زمان نگهداری تخم نطفه از مرغ تخمگذار مهم می باشد و حداکثر زمان مطلوب نگهداری تخم نطفه دار ۱۰ روز می باشد و هر چه از زمان تخمگذاری مرغ بگذرد درصد هچ یا باروری تخم نطفه دار پایین می آید و اگر زمان نگهداری بیشتر از ۱۰ روز شد لازم است تیزی تخم های نطفه دار را به سمت بالا قرار دهید و روزی ۲ مرتبه چرخش نرم داشته باشد تا نطفه به زرده نچسبد.

اگر یک مرغ کرچ از روی تخم بلند شود و دیگر ننشیند، تخم ها قابل جوجه کشی هستند؟

بله، اگر یک مرغ کرچ خوب است که از تخم نطفه دارها بلند شد دیگر دلیلی وجود ندارد که تخم نطفه دار ها را دور بریزیم. می توانیم ماشین جوجه کشی تهیه کنیم و با یک دستگاه جوجه کشی خوب ادامه جوجه کشی را داشته باشی.

چه مدت تخم مرغ تبدیل به جوجه مرغ می شود؟

جوجه کشی مرغ معمولا ۲۱ روز طول می کشد , و از پایان روز ۱۸ به مرحله هچر منتقل می شوند، اما این می تواند بسته به چیزهای مختلف متفاوت باشد.دما و کهنگی تخم نطفه دار باعث می شود زمان جوجه کشی تغییر کند. معمولا هچ جوجه ها تا اواخر روز ۲۵ جوجه کشی هم به طول انجامید.

ماشین جوجه کشی دی کیو شاپ

آیا می توان تخم نطفه دار انواع مختلف پرنده ها را با هم در دستگاه جوجه کشی قرار داد؟

این کار خیلی مشکل است. انواع مختلف تخم نطفه دار پرنده ها به دما و رطوبت مختلف نیاز دارد و مدت زمان جوجه کشی باهم تفاوت دارد.در حالی که مدت زمان جوجه کشی تخم مرغ نطفه دار ۲۱ روز، تخم نطفه دار غازها می تواند بین ۳۰ و ۳۵ روز و نیاز به یک سطح رطوبت بالاتر و تهویه بیشتر دارد. تخم نطفه دار غاز راباید از هفته دوم به بعد با آب هر روز در حدود ۲۵ دقیقه درب دستگاه جوجه کشی باز شود و دستگاه را خاموش کنید و تخم غازها را با اسپری(با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد) رطوبت دستی داده شود ، در حالی که تخم مرغ نطفه دار باید در شرایط مرطوب نگه داشته شود، ولی نه در حد رطوبت غاز! با این حال جوجه کشی تخم های مختلف مشکل است و از استاندارد و توصیه های کمپانی های جوجه کشی به دور می باشد.

دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ چند ساعت بدون برق دوام می آورد؟

ماشین جوجه کشی دی کیو شاپ با استفاده از استفاده از عایق های پلی استایرن EPS در جداره ها حرارت را در ساعت های مختلف حفظ می کند. گروه فنی دی کیو شاپ اعلام می کند با تست های به عمل آمده حدودا ۳ تا ۴ ساعت در زمان قطعی برق مشکلی برای تخم نطفه دار ها بوجود نیامد. و به گزارش اکثر مشتریان و کاربران محترم تا ۲۴ ساعت هم در فصل سرد و برفی سال ۹۵ که در شمال کشور ( مازندران ) قطعی برق داشتیم مشکلی بابت خرابی تخم نطفه دار ها نداشتیم. الحمدالله عایق بندی دستگاه جوجه کشی در چنین مواقعی بهترین بازدهی را نشان داد.

برای ضدعفونی دستگاه جوجه کشی از چه موادی استفاده نماییم؟

بهترین نوع ضدعفونی برای دستگاه جوجه کشی ، محلول جرمی ساید پی ( نانو سید ) می باشد. این محلول اولین ماده ضدعفونی کننده غیرسمی  ، قوی ،موثر و بی خطر برای انسان، حیوان و محیط زیست است. فاقد خاصیت سرطانزایی و هرگونه مقاومت دارویی است و از سوی دیگر در طبیعت تجزیه شده و در نتیجه باقیمانده دارویی ندارد.

ضدعفونی ‌کننده‌ای است که روی انواع قارچ‌ها , اسپورها , باکتری‌ها , ویروس‌های غشـاءدار و بدون غشـا ء مؤثر است . این ضـدعفونی ‌کننـده طی ۱۵دقیقه ویروس تب برفکی , طی ۳۰ دقیقه انواع قارچ‌ها و اسپورها و طی ۱۵ دقیقه انواع باکتری ‌ها را از بین میبرد ( برای جلوگیری از اکثر بیماری ها نه فقط این چند مورد) استفاده می شود.

دُز مصرف : به ازای ۲۰۰ سی سی آب  ۱ سی سی از جرمی ساید پی برای ضد عفونی وسایل و دستگاه جوجه کشی مورد مصرف می باشد.

402 دیدگاه در “آموزش جوجه کشی

 1. سلام.من اولین بارمه که دارم جوجه کشی انجام میدم چون اولین بار بود ۱۵ عدد تخم داخل دستگاه گذاشتم ۷تا از تخما که اصلا داخلشون نطفه نبود ۸تا از تخمارو که دیدم داخل رگای خونی بود الان روزبیستمه دوروز پیش یکی از جوجه ها از تخم بیرون اومد الان دوتا دیگه داره در میادولی بقیه اصلا انگار که جیک نداره یعنی خراب شدن ؟یه سوال دیگه چرا یه جوجه انقد زود تخمو میشکنه و خارج میشه ولی یکی دیگه طول میکشه؟ایا میشه پوسته ی تخمو یخورده بشکنم که کمک بشه براش؟

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز
   در رابطه با سوال اول جنابعالی”
   ابتدا به امر بفرمایید دستگاه جوجه کشی برای کدوم شرکته؟ کالیبره کردین؟
   معمولا بعد از عملیات کالیبراسیون نسبت به دستگاه جوجه کشی تقریبا مطمئن هستین/ بعد از ۷ الی ۱۰ روز از دوره جوجه کشی حتما تخم ها رو نطفه بینی کنید تا تخم های بدون نطفه کهنه و خراب را از دستگاه خارج کنید. تخم های نطفه دار بعضا اشتباه بازبینی می شوند و جنین تخم های ضعیف بخاطر تبادلات گازی تخم های خراب در روزهای پایانی ستر از بین می روند و به هچر نمی رسند.
   در مورد سوال دوم” چندین علل وجود دارد/ تخم نطفه دارهایی که بیرون جمع میکنین زمان دقیق خاصی راجع به مدت زمان نگهداری ندارید و به همین خاطر زمان هچ چندتایی می شود/ و مورد بعدی دما و رطوبت را دقیق کالیبره نمایید / و مورد دیگه معمولا پرنده های نر نسبت به جنس مخالف زودتر هچ می شوند.

   با تشکر
   خدمات فنی دی کیو شاپ

   1. ممنون بابت جوابتون.از شرکت بلدرچین دماوند دستگارو تو این سایت دیدم و خرید کردم.بله کالیبره هم شده فردا روز ۲۱ اشکالی داره ۱روز اضافه تر باشه.اگه از یه ادم مورد اطمینان تخم بگیرم میتونم اینبار تعداد زیادی تخم مثلا پنجاه تا قرار بدم؟ تخم اگه تخم اردک باشه تو این فصل میشه؟شما هم تخم میفروشین؟اگه دستگاه رو خاموش کردم بعد از اتمام دوره ی جوجه کشی باید دوباره تنظیمش کنم؟ببخشید که خیلی سوال پرسیدم.

    1. با سلام
     خب اگر دستگاه جوجه کشی کالیبره شده مشکلی از بابت ماشین جوجه کشی نیست و شما همه تمرکز خود را بر روی تخم نطفه دار و مدیریت دستگاه جوجه کشی بگذارید. تهیه تخم نطفه دار خیلی مهمه که باید از اشخاص و مراکز معتبر خریداری نمایید و برای استعلام از شماره تماس و چگونگی تهیه لطفا با این شماره ۰۱۱۴۲۲۶۲۰۵۶ تماس بفرمایید تا همکاران ما شماره تماس اینگونه مراکز را به شما بدهند.
     – دستگاه شما چه ظرفیتی می باشد؟
     بر اساس ظرفیت تعیین شده می توانید تخم نطفه دار جاگذاری نمایید. / اردک و غاز پرنده های آب دوست هستند و معمولا تخمگذاری در پاییز و زمستان می باشد و در این فصول تخم های اردک درصد بالای نطفه دارند.
     – بعد از اتمام دوره جوجه کشی باید کارهای نظافت و ضدعفونی که در دفترچه راهنما توضیح داده انجام دهید و قطعات دستگاه را روغن کاری شود تا آماده دوره جوجه کشی جدید شود/ برای دوره جدید باید دستگاه جوجه کشی برای مرحله ستر تنظیم گردد. دما و رطوبت محیط دستگاه جوجه کشی در این فصل خیلی مهمه و باید دقت کنید

     خدمات فنی “دی کیو شاپ” برای بهبود و اطلاعات بروز و پایه پرورش طیور / دامپزشکی / مشاوره تغذیه در کنار علاقمندان به این رشته می باشد تا لذت جوجه کشی را تجربه کنید.

     با تشکر

     خدمات فنی ” دی کیو شاپ”

 2. سلام.ببخشید دوباره سوال میپرسم من وقتی یه کاسه ی کوچیک اب تو دستگاه قرار میدم رطوبتش تا ۶۶ ۶۷ میره ابشم کم میکنم بازم رطوبتش زیاد میشه دفعه ی قبل اینطوری نبود ولی الان رو اعصابه تا پنجره ی اتاقو باز میکنم رطوبتش زیاد میشه دمای اتاقم انداز میگیرم بین ۲۹ تا۳۰ درجست الان هوا هم خنکه ولی بازم زیاد میشه چیکار میتونم بکنم؟

  1. سلام
   قبل از هر کاری ما باید از جوجه کشی لذت ببریم تا باعث اذیت و آزارمون بشه/ معمولا ما تو فصل تابستان مقدار درصد رطوبت نسبی بالا می باشد و رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی رطوبت کاذب را نشان می دهد تا رطوبت واقعی ماشین جوجه کشی را. به همین خاطر شما از رطوبت سنج عقربه ای کالیبره شده در دستگاه جوجه کشی استفاده نمایید و اگر هم رطوبت ساز دیر استارت می زند همیشه کف دستگاه داخل ظرف مقداری آب بماند تا تخم نطفه دار خشک نشود/
   دمای مناسب محیط دستگاه جوجه کشی ۲۲- ۳۰ درجه سانتی گراد باید باشد. چه نوع تخم نطفه داری در دستگاه جوجه کشی استفاده می کنید؟

   1. سلام.ممنون بابت جوابتون. به اندازه ی ۴۵تا تخم مرغ داخل دستگاه قرار دادم ولی ۱۰تاش که پریشب نطفه سنجی کردم خراب بودن من میخواستم از شما تخم بگیرم ولی به دلیل اینکه یخورده فاصلمون زیاده از محلمون گرفتم از ۸نفر تخم گرفتم .اون ظرف ابی که شرکت بهم داده که اصلا هیچی وقتی یخورده اب داخلش میریختم رطوبتش تا ۸۰ هم میرفت ولی من اول کاسه ی ماست خوریو به جاش گذاشتم اول خوب بود ولی بازم تا دو سه درجه بیش از اندازه نشون میدادم و من حالا استکان تو دستگاه قرار دادم دیشب تا درجه ی ۶۵ ۶۶ میرفت ولی الان روی ۶۳ ۶۲ تا چه درجه ای بیشترو کمتر نباید بشه البته میدونم ولی هر جایی یه چیز نوشتست تو دفتر چه هم نوشته بهترین دما ۳۷.۷و بهترین رطوبت ۶۰خب اصلا این دو درجه هی کم و زیاد میشه. گاهی اوغاتم وقتی دستگاه داره چرخشو انجام میده وست راه کج وامیسته صاف نمیشه من باید خودم اگه دیدم با راک دستی صافش کنم اینم اشکال داره؟ تو این فصل به غیر از مرغ چیز دیگه ای نمیشه قرار داد؟

    1. با سلام
     خواهش /
     همکارهای ما در فارم به هر نقطه از کشور ارسال بار تخم نطفه دار دارند لطفا برای اطلاعات بیشتر با مهندس عشریه تماس بگیرید ۰۹۱۱۱۱۳۹۴۷۸ ./ خدمت شما عرض کردم شما توجهی به رطوبت سنج دستگاه جوجه کشی نکنید و همیشه یک لایه آب در ظرف آب دستگاه جوجه کشی بریزید و بماند/ میتوانید در قسمت بخش علمی و با عنوان “پارامترهای جوجه کشی” http://yon.ir/rg0w دما و رطوبت و تهویه ستر و هچر انواع پرندگان را مطالعه نمایید/
     چرخش راک معمولا در سه حالت جلو ، وسط و عقب انجام می شود و تخم نطفه دار با چرخش دستی باعث اختلالات جوجه کشی می شود.

     امیدواریم مطالب علمی دی کیو شاپ برای شما مثمر ثمر باشه
     می توانید با لینک زیر به کانال دی کیو شاپ جوین شوید.
     https://telegram.me/dqone

     1. محلمون منطقه ی پازوار یعنی تخمارو میفرستین واقعا من شماره ی ایشونو دارم شرکت بهم داده ازین به بعد ایشااله به ایشون زنگ میزنم.یعنی تو حرکت راک هر جا وایستاد حتی اگه کجم وایستاد من دست نزنم؟حتما ممنونم بابت جواباتون.

     2. سلام
      محله پازوار برای کدوم شهر یا استانه؟
      خب باید از قبل تخم نطفه دار سفارش بدهید تا به موقع برای شما ارسال کند.
      چرخش جز تنظیمات ثابت دستگاه جوجه کشی می باشد که نباید تنظیماتشو تغییر داد یا برای اطلاعات بیشتر می توانید با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس بفرمایید تا بهتر شما را راهنمایی نمایند.
      موفق باشید

     3. سلام.پازوار منطقست محلمون جزءبابلسره بعد شهر امیرکلا منطقه ی پازوار قرار داره.من به تنظیمات دست نزدم گاهی اوغات فقط وقتی داره گردش میکنه کج وایمیسته دفعه ی قبل که رفیقم بود خونمون خودشم چندتا دستگاه داره وقتی دید این طوری وایستاده بهم گفت هر وقت دیدی دستگاه اینطوری شد خودت با حرکت راک درستش کن.تنظیمات دستگارو هم مهندس هدایتی برام انجام داد.بازم سوالی راجع به رطوبت داشتم اندازه ظرف ابی که تو دستگاه قرار میگیره مهمه مثلا الان تو این فصل که رطوبت بیشتر نشون میده من یه استکان کوچیک تو دستگاه قرار دادم مشکلی ایجاد نمیکنه؟البته در صورتی که رطوبتو درست نشون بده.

     4. سلام
      خوشبختم/ مهندس هدایتی از گروه خدماتی شرکت می باشد/
      چرخش دستگاه رو دستی انجام ندهید/ سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی چرخش راک را بصورت گهواره ای انجام می دهد و هر ۶۰ دقیقه بصورت اتوماتیک انجام می شود.
      برای صحت خطای احتمالی رطوبت سنج سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی بهتر است از رطوبت سنج عقربه ای استفاده کنید. هر رطوبتی که نشان می دهد به همان مقدار در ظرف آب بریزید
      حتما دما و رطوبت سیستم کنترل پی ال سی ماشین جوجه کشی دی کیو شاپ را با دما سنج جیوه ای و رطوبت سنج عقربه ای کالیبره نمایید و برای اطمینان بیشتر از گروه خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.
      با تشکر / موفق و موید

 3. سلام.روزتون بخیر خب اینکه میگن ۳روز پایانی باید دستگاه در حالت هچر قرار بگیرد بعد تو راهنمای دفتر چه که نوشتست روز ۱۸ بایدبه حالت هچر برد با این حساب دستگاه ۴روز در حالت هچر قرار داره!ایا همینطوریه؟

  1. با سلام و درود
   روزتون بخیر
   دوره جوجه کشی هر پرنده ۳ روز آخر آن مرحله هچر آغاز می شود که با کم کردن دما و بالا بردن رطوبت نسبی و خنک کننده اظطراری تخم ها کم کم تبدیل به جوجه می شوند. بدین منظور دوره جوجه کشی مرغ ۲۱ روز می باشد که از پایان روز ۱۸ باید به مرحله هچر منتقل شود تا روز ۲۱ بلکه ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از دوره جوجه کشی تخم نطفه دار ها به تدریج دستگاه جوجه کشی تبدیل به جوجه می شوند.

   موفق باشید / دی کیو شاپ

 4. سلام .من تخم بلدرچین رو۱۴روز هست که گذاشتم.میخوام الان تخم های بدون نطفه روازنطفه دار جدا کنم. الان بایدچه کنم؟؟؟؟اگه برای این کار تخم هارواز دستگاه بیرون بیارم برای مدت کوتاه تخم ها خراب نمیشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  1. با سلام
   معمولا تخم نطفه دار ها رو در دستگاه جوجه کشی بین روزهای ۷ تا ۱۰ روز نطفه سنجی (کندلینگ) می کنند.
   تخم نطفه دار بلدرچین قابلیت نطفه سنجی ندارد، معمولا تخم نطفه دار بلدرچین بصورت پرواری برای تخمگذاری نگهداری می شوند و درصد نرینگی مشخص می باشد. و هچ بالایی دارد.

   باتشکر / دی کیو شاپ

 5. باسلام. شماگفته بودیدتخم بلدرچین رو نمیشه نطفه سنجی کرد. پس من ازکجا بفهمم تخم هادارن جوجه میشن؟؟ تخم های بی نطفه رو چجوری جداکنم؟؟ بعدا چرخش تخم هااگه ۸ ساعت یکبارانجام بدم عیب نداره؟ فقط یک دفعه میخوام ۸ساعت چرخش را انجام بدم. آخه مسافرت میخوام برم. بقیه روزها۶ساعت یکبار انجام میدم. مشکلی نیست؟؟؟
  ببخشیدخیلی سوال پرسیدم.
  باتشکر

  1. سلام کاربر محترم
   بله درست می فرمایید تخم بلدرچین قابل نطفه بینی نمی باشد. معمولا تخم نطفه دار بلدرچین از گله های با درصد نرینگی توازن تهیه می شود و تخم نطفه دار هم تازه می باشد و به همین دلیل معمولا درصد هچ یا جوجه درآوری بالا می باشد.
   بصورت استاندارد باید چرخش تخم نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی هر ۶۰ دقیقه بصورت نرم و گهواره ای بچرخد تا به کیسه هوا و جنین آسیب نرسد.

   با تشکر/ دی کیو شاپ

  1. سلام
   آبخوری مخصوص بلدرچین یک روزه باید از لوازم مرغداری و یا مکان هایی که دستگاه جوجه کشی دارند می توانید تهیه کنید. آبخوری بلدرچین در هفته های ابتداری بسیار مهم می باشد که باید جدی بگیرید تا تلفاتی نداشته باشد.
   موفق باشید .
   دی کیو شاپ

 6. سلام. لطفا کمکم کنید.. جوجه بلدرچینم یه روزه دراومده. هرچی جلوش دونه و آب میزارم فقط یه نون میزنن ودیگه نمیخورن. چکار کنم؟ مشکلی نیست؟؟ خوبی میشن؟

 7. سلام. لطفا کمکم کنید.. جوجه بلدرچینم یه روزه دراومده. هرچی جلوش دونه و آب میزارم فقط یه نون میزنن ودیگه نمیخورن. چکار کنم؟ مشکلی نیست؟؟ خوبی میشن؟

  1. سلام
   به طور معمول جوجه های تازه هچ شده از دستگاه جوجه کشی یا مرغ کرچ تا ۲-۳ روز نیازی به تغذیه ندارند! و از کیسه زرده ذخیره شده استفاده می کنند.
   شما تو این مدت باید با آبخوری مخصوص آب بهمراه مولتی الکترولیت و شکر یا عسل به جوجه ها بدهید.
   با تشکر
   دی کیو شاپ

 8. سلام. خواهش میکنم خواهش می کنم کمک کنید. یکی ازجوجه بلدرچینام خیلی سخت میتونه راه بره. پاهاش قدم نمیتونم بردارن خیلی سخت. همشم یه گوشه خوابیده وهیچی نمیخوره. زنده میمونه؟چکارش کنم بهتر بشه؟ خواهش می کنم زودتربگید

  1. با سلام
   بعضی از جوجه های تازه هچ شده از دستگاه جوجه کشی ضعیف می باشند. شما باید با یکسری داروهای تقویتی کمکشون کنین. برای لنگش و عدم تدام ایستادن باید کلسیم و یا ویتامین AD3E تو آب حل کنید و تا ۱ هفته مصرف کنند و جوجه هایی که ضعیف هستند یک قطره صبح و یک قطره عصر در دهان ضعیف ها با قطره چکان بدهید.
   دی کیو شاپ

 9. سلام. خواهش میکنم خواهش می کنم کمک کنید. یکی ازجوجه بلدرچینام خیلی سخت میتونه راه بره. پاهاش قدم نمیتونم بردارن خیلی سخت. همشم یه گوشه خوابیده وهیچی نمیخوره. زنده میمونه؟چکارش کنم بهتر بشه؟ خواهش می کنم زودتربگید

  1. سلام
   دمای کف اتاق را اندازه گیری کنید . دمای سالن و یا اتاق پرورش جوجه ها باید ۳۰-۳۵ درجه سانتی گراد تا ۱ هفته اول باشد. معمولا جوجه ها وقتی که از دستگاه جوجه کشی به بیرون منتقل می کنید با یک شوک دمایی روبرو می شوند که بعضا جوجه ها ضعیف و یا از بین می روند. و حتما باید دامنه حرارتی را طبق توضیحات داده شده در بخش علمی دی کیو شاپ انجام دهید.
   دی کیو شاپ

  1. سلام
   جوجه های تازه هچ شده از دستگاه جوجه کشی نیازی به واکسن ندارند. واکسن ۲ گانه و ۳ گانه را در ۱ ماهگی تزریق می کنید.
   ضمنا جوجه بلدرچین هیچ واکسنی نیاز ندارد! بلدرچین پرنده ای ارگانیک می باشد و بهتر است بصورت طبیعی پرورش دهید.
   با تشکر
   دی کیو شاپ

 10. سلام. من برای اولین بار یه دستگاه ساختمو جوجه کشی کردم. جوجه هام اوایل خیلی سرحال بودند. ولی روز دوم وسوم یکهو ضعیف شدن و تعادل شونو ازدست دادن. ویکی یکی مردند. دلیلش چیه؟؟توجوجه کشی بعدیم چکار کنم جوجه هام سالم باشد؟

  1. سلام
   در ساخت دستگاه جوجه رعایت اصول فنی را نکردید و باعث عدم تعادل دما و رطوبت می باشد . دلیل بعدی هم عفونت روده و کیسه زرده می باشد که از راه عمودی یا مولد به تخم نطفه دار و جوجه ها منتقل شد.
   با تشکر
   دی کیو شاپ

 11. سلام. ببخشید دوباره سوال میپرسم.. دستگاهی که ساختم. فضاش یه جعبه بود دورشم زرورق کشیده بودم. اما در تمام طول روز دماش درست بودولی شب دماش میرفت بالا. شما راهکاری سراغ دارید که دستگاه دماش ثابت بمونه و شبا بالا نره؟ بعدش چکارکنم که جوجه ها عفونت زرده نگیرن؟؟ تخم های نطفه دار رو باچی تمیز کنم؟

  1. دستگاه جوجه کشی شما از لحاظ برق رسانی مشکل دارد و در زمان پیک مصرف برق به چالش کشیده می شود. باید از یک سیستم کنترل دیجیتال و مطمئن استفاده نمایید.
   برای پیشگیری از عفونت زرده جوجه ها می توانید تخم نطفه دار را از مکان های مطمئن تهیه نمایید و بعد از هچ جوجه ها بهتر است آنتی بیوتیک به جوجه تجویز شود.
   با تشکر
   دی کیو شاپ

 12. سلام. تخم نطفه دار رو از روستا میخوام بیارم. باید سه روز قبل جمع آوری کنم. تودمای چند درجه بزارم چیزیش نشه؟ بعدا هشت ساعت توراهیم. تخما عیب نمیکنه ؟

 13. سلام. تخم نطفه دار رو از روستا میخوام بیارم. باید سه روز قبل جمع آوری کنم. تودمای چند درجه بزارم چیزیش نشه؟ بعدا هشت ساعت توراهیم. تخما عیب نمیکنه ؟

  1. سلام
   مدت زمان نگهداری تخم نطفه دار به صورت استاندارد ۱۰ روز می باشد هر چند روزی که بگذرد درصد نطفه داری پایین می آید. دمای مطلوب برای نگهداری تخم نطفه دار ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی گراد می باشد.
   دی کیو شاپ

  1. سلام
   دمای جوجه های تازه از دستگاه جوجه کشی بیرون اومده را بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد قرار دهید. بهتر است دمای کف به این اندازه باشد.
   با تشکر
   دی کیوشاپ

  1. با سلام
   ساخت دستگاه جوجه کشی نیاز به تخصص خاص خودش دارد. با کمترین اختلاف دما و رطوبت در طبقات مختلفات باعث می شود تخم نطفه دار در دستگاه جوجه کشی خراب شود!
   سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ دارای حداقل اختلاف در بین دستگاه جوجه کشی های حاضر در کشور می باشد!! در بزرگترین دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ که تعداد طبقات ۱۱ عدد می باشد دارای حدود ۰/۸ درجه سانتی گراد اختلاف وجود دارد و سیستم کنترل طرح پی ال سی قابلیت کالیبراسیون با دماسنج های حرفه ای و مرجع می باشد. ضمنا کنترل دستگاه جوجه کشی از طریق اپلیکیشن موبایل نیز انجام می شود تا از طریق دور با گوشی موبایل خود دستگاه جوجه کشی را کنترل نمایید و حتی دما و رطوبت و دیگر منوها را تنظیم کنید.

   لذت جوجه کشی را با دی کیو شاپ احساس کنید؛
   با تشکر
   دی کیو شاپ

  1. سلام
   برای تنظیم و تولید رطوبت برای دستگاه جوجه کشی می توانید از بهترین و دقیق ترین نوع سنسور ( سنسور ترو خشک) استفاده نمایید و بوسیله رطوبت ساز اولتراسونیک تولید رطوبت در دستگاه جوجه کشی تولید نماید. برای تخم نطفه دار های مختلف رطوبت خاصی نیاز می باشد.

   با تشکر
   دی کیو شاپ

 14. سلام. ببخشید من یه دستگاه جوجه کشی دستی درست کردم برای بلدرچین . تخم بلدرچین چند روز باید تو دستگاه باشه و رطوبت و دما شون در طی این مدت چقدر باید باشه ؟راستی جوجه کشی بلدرچین تو چه فصلی مناسب تره ؟

  1. با سلام
   مدت زمان جوجه کشی تخم نطفه دار بلدرچین در دستگاه جوجه کشی ۱۷ روز می باشد. که ۱۴ روز اول باید در مرحله ستر تخم نطفه دار ها با دمای ۳۷.۷ درجه سانتی گراد / رطوبت ۵۵ درصد / تهویه ۳۸.۲ درجه سانتی گراد
   تنظیمات ماشین جوجه کشی برای مرحله هچر: دما ۳۷.۲ درجه سانتی گراد / رطوبت ۶۵ درصد ( بسته به نوع سیستم کنترل متفاوت می باشد!) تهویه ۳۷ درجه سانتی گراد می باشد.
   جوجه کشی بلدرچین در تمام فصول انجام میگیرد.

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. با سلام
   برای خرید هر دستگاه جوجه کشی از هر شرکت و یا کمپانی بهترین پاسخگو مشتریان همان شرکت می باشند با تجربه که از هر شرکتی می توان کمک کنند به خرید شما.
   الحمدالله دی کیو شاپ مفتخر است با حداقل تبلیغ و با استفاده از تعریف و تمجید مشتریان سابق شرکت، باعث شده دستگاه جوجه کشی فول دیجیتال دی کیو شاپ را به مشتریان جدید معرفی نمایند.
   دی کیو شاپ با بهره گیری از علم روز ، مجهزترین و بروزترین سیستم کنترل هوشمند که قابلیت سخنگو و روز شمار و انتخاب پرنده و مجهز به اتصال به گوشی موبایل / لب تاب و شبکه سازی را دارا می باشد را به مشتریان محترم تقدیم می نماید.
   سیستم کنترل مجهز به GSM و سخنگو و انتخاب پرنده و روزشمار در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران برای علاقمندان به این رشته و مشتریان گرامی رونمایی گردید.

   ایرانی لایق بهترین ها

   گروه فنی دی کیو شاپ

 15. با سلام وخسته نباشید
  من تعدادی تخم بلدرچین در دستگاه دستی ساز قرار داده ام می خواهم بدانم: اگر تخم ها در فواصل نا مشخص چرخانده شوند اشکالی ندارد ؟ ضمنا بگوئید که بعداز ۱۴ روز یعنی در مرحله هچر آیا تخم ها را باید بچرخانم یا نه؟ درضمن بگوئید که در این مرحله کدام طرف تخم روبه بالا باشد. با تشکر

  1. سلام
   بهتره که تخم نطفه دار با زمان بندی مشخص در داخل ماشین جوجه کشی چرخانیده شود . معمولا از هر ۱ ساعت تا هر ۳ ساعت باید بصورت نرم و گهواره ای چراخانیده شود.
   در مرحله هچر تخم نطفه دار نیاز به چرخش نمی باشد. بصورت افقی در سبد هچر قرار داده شود.

   دی کیو شاپ

 16. با سلام مجدد . من یک دستگاه خانگی برای تخم بلدرچین ساخته ام لطفا بگوئید که آیا چرخاندن تخم ه ا در فواصل زمانی نامشخص مشکلی برای تخم ها ایجاد می کند؟ ضمنا بگوئید که از روز ۱۴ به بعد یعنی زمان هچر تخم ها ، آیا تخم ها را باید چرخاند یا نه؟در ضمن در صورت توقف چرخش تخم ها ، کدام طرف تخم به طرف بالا باید باشد؟با تشکر

 17. با عرض سلام وخسته نباشید.
  گویا سوال بنده به دست شما نرسیده است .
  تعدادی اندک بلدرچین در کف پرورش میدهم .بلدرچین نر بر اثر جفت گیری زیاد وگرفتن پرهای پشت سر مادها ،اکنون پشت سر ماده ها کچل شده است این خطری برای ماده ندارد؟ سوال دوم اینکه کف پای یکی از ماده ها بر آمدگی دارد ولنگ می زند این به چه علتی است و آیا داروئی دارد یا نه؟ وسوال سوم اینکه جوجه های بلدرچین پس از دنیا آمدن احتیاجی به واکسن یا داروی خاصی ندارند؟چهارم اینکه بلدرچین به آفتاب نیاز ندارد؟ وآخرین سوال اینکه یک جیره غذائی برای جوجه هاو تخم گذار معرفی کنید که بتوانم تهیه کنم البته چیزی که در دسترس باشد وضمنا ساده . لطف کنید مرا به سایت معرفی نکنید چون به سایت مراجعه کرده ام جیره ای که نوشته شده در دسترس نیست و فعلا از دان مرغی اسیاب شده تغذیه میدهم.لطفا جیره غذائی را یکی یکی نام ببرید تا تهیه کنم(مثلا: ذرت -گندم-و…. وهرکدام به چه میزان )
  با کمال تشکر فراوان.

 18. این دیدگاه با چند سوال جدید است
  با عرض سلام وخسته نباشید.
  گویا سوال بنده به دست شما نرسیده است .
  تعدادی اندک بلدرچین در کف پرورش میدهم .بلدرچین نر بر اثر جفت گیری زیاد وگرفتن پرهای پشت سر مادها ،اکنون پشت سر ماده ها کچل شده است این خطری برای ماده ندارد؟ سوال دوم اینکه کف پای یکی از ماده ها بر آمدگی دارد ولنگ می زند این به چه علتی است و آیا داروئی دارد یا نه؟ وسوال سوم اینکه جوجه های بلدرچین پس از دنیا آمدن احتیاجی به واکسن یا داروی خاصی ندارند؟چهارم اینکه بلدرچین به آفتاب نیاز ندارد؟ وآخرین سوال اینکه یک جیره غذائی برای جوجه هاو تخم گذار معرفی کنید که بتوانم تهیه کنم البته چیزی که در دسترس باشد وضمنا ساده . لطف کنید مرا به سایت معرفی نکنید چون به سایت مراجعه کرده ام جیره ای که نوشته شده در دسترس نیست و فعلا از دان مرغی اسیاب شده تغذیه میدهم.لطفا جیره غذائی را یکی یکی نام ببرید تا تهیه کنم(مثلا: ذرت -گندم-و…. وهرکدام به چه میزان )
  با کمال تشکر فراوان.

  1. با سلام
   پر ریزی به هر دلیلی احتمال تولید وجود دارد که باید با اضافه کردن نمک در جیره و یا تنظیم نور سالن می توان از این عارضه پیشگیری کرد. عارضه کانیبالیسم معمولا در سالن هایی با چنین حالت وجود دارد. برای درمان می توان از اسپری OTC استفاده کرد.
   عارضه کف پایی ” به دلیل بستر سخت و مرطوب می باشد. برای پیشگیری می توان بر روی بستر آنزیمیت پاشید
   نیازی به واکسن ندارد.
   همه پرندگان به آفتاب نیاز دارند.
   بهترین پلیت که با هزینه خیلی کمتر در بیاد می توانید از شرکت های تولید دان پلیت معتبر خریداری نمایید.

   دی کیو شاپ

 19. با عرض سلام و خسته نباشید.
  در سری قبل راجع به دان مناسب و اجزای تشکیل دهنده سوال کردم و جواب دادید که از مراکز تهیه پلت تهیه کنم ولی با عرض معذرت در شهرستان ما چنین مراکزی نیست و باید دان مصرفی از مغازه هائی که هستند ونمی دانیم که از چه ترکیبی استفاده می کنند دان را تهیه کنیم لطفا با این شرایط خود شما لطف کنید و جیره مناسب برای تخم گذار و جوجه را بگوئید تا تهیه کنم.و سوال دوم اینکه علت اینکه کیسه هوا در تخم ها بزرگتر از حد معمول اگر باشد به علت کم بودن رطوبت است یا چیز دیگری لطفا توضیح دهید.با تشکر

 20. با عرض سلام و خسته نباشید.
  در سری قبل راجع به دان مناسب و اجزای تشکیل دهنده سوال کردم و جواب دادید که از مراکز تهیه پلت تهیه کنم ولی با عرض معذرت در شهرستان ما چنین مراکزی نیست و باید دان مصرفی از مغازه هائی که هستند ونمی دانیم که از چه ترکیبی استفاده می کنند دان را تهیه کنیم لطفا با این شرایط خود شما لطف کنید و جیره مناسب برای تخم گذار و جوجه را بگوئید تا تهیه کنم.و سوال دوم اینکه علت اینکه کیسه هوا در تخم ها بزرگتر از حد معمول اگر باشد به علت کم بودن رطوبت است یا چیز دیگری لطفا توضیح دهید.با تشکر

  1. با سلام وقت بخیر
   تهیه خوراک و جیره نویسی باید طبق شرایط محیطی و نژاد گله تهیه شود که می توان با کارشناسان بومی منطقه این کار انجام گیرد . معمولا برای تیراژ پایین به صرفه نمی باشد و بهتره از مراکز فروش دان پلت تهیه نمایید و در بین دوره از انواع ویتامین ها در آب استفاده نمایید
   بزرگ بودن کیسه هوا تخم مرغ نطفه دار بدلیل قدیمی و کهنه بودن آن می باشد.

   دی کیو شاپ

 21. سلام ببخشید میخواستم بگم من چند روزه دو تخم اردک گذاشتم تو دستگاهی که خودم درست کردم و چهار تخم مرغ هم دیشب میخواستم ببینم تا الان تخم مرغ ها سمت باریکش بالا بود الان پهنشو اوردم بالا به نظرتون چیزی میشه

  1. سلام
   طریقه قرار گرفتن تخم نطفه دار بر روی شانه ستری دستگاه جوجه کشی بصورت تیزی تخم به طرف بالا می باشد و بخاطرینکه تخم نطفه دار در همان ساعات ابتدایی شروع به تکامل می کنند باید حتما جایگذاری تخم نطفه دار را به درستی انجام دهید.
   برای اطمینان بیشتر در روز ۷ جوجه کشی کندلینگ انجام دهید.

   دی کیو شاپ

 22. با سلام .
  لطف کنید یک جیره ساده که بتوان آنرا تهیه کرد برایم بنویسید چون در شهرستان ما مراکز فروش پلت وجود ندارد ضمنا بنده در شهرستان کاشان زندگی می کنم و تعداد اندکی بلدرچین دارم که می خواهم افزایش بدهم و دیگر اینکه تخم های سری قبل ار ۵ روز قبل بود ولی کیسه هوای آنها تقریبا ۱/۳از فضای تخم را گرفته بود آیا این عادی است؟

 23. با سلام
  مهندس عزیز من یه دستگاه جوجه کشی اتومات خریدم و میخام بدونم برای جوجه کشی تخم غاز چرا باید از روز چهارم تخم هارو خنک کرد؟
  آیا این کار لازمه؟
  اگر لازمه زمان خنک کردن تخم های درون ستر چند دقیقه هستش؟ هر روز باید انجام داد یا هر دو روز؟ باید روی تخم غاز ها با آب اسپری کرد؟
  این کار لازم هستش؟ اگر برای تامین رطورب این کارو میکنیم چرا از همون اول رطوبت دستگاه رو بالاتر تنظیم نمیکنیم؟
  ممنون میشم راهنماییم کنید چون من تا حالا ۳ تا کتاب در خصوص پرورش غاز خریدم و پیش دکتر طیور هم رفتم و جواب سوالام رو نگرفتم

  1. سلام
   دستگاه جوجه کشی که از هر شرکتی خریداری می نمایید کتاب آموزشی و DVD راهنما باید داشته باشد تا اطلاعات لازم جوجه کشی همان دستگاه در رابطه با جوجه کشی هر پرنده به خصوص غاز مطالعه نمایید و یا از خدمات پس از فروش جویا شوید.
   به همراه دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ پکیج کامل کتاب آموزشی و DVD راهنما شامل انتخاب تخم نطفه دار مطمئن ، ضدعفونی تخم نطفه دار و دستگاه جوجه کشی ، پارامترهای تخصصی جوجه کشی به تفکیک هر پرنده ، پرورش جوجه یک روزه تازه هچ شده ، پرورش مولد و جیره نویسی طیور گوشتی و تخمگذار در کتاب تخصصی دی کیو شاپ گردآوری و به کمک متخصصین و کارشناسان دی کیو شاپ اطلاعات پایه در خدمت مشتریان محترم قرار می گیرد.
   با تشکر
   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام / سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ ، بدون رله کار میکند. معمولا دستگاه های با این مورد دارای رله می باشد که با نوسانات برق به این حالت می شود.
   معمولا تا این دما برود مشکل پیش نمی آید.
   گروه فنی دی کیو شاپ

 24. باسلام میخواستم بگم که من یه دستگاه ۵۸۸ تایی از سایت شما خریداری نموده ام و اما میخواهم در ابتدا تعداد کمی تخم مرغ در دستگاه بگذارم . آیا این کار باعث خراب شدن تخم مرغ های دیگر و پایین آمدن میزان جوجه کشی آنان ندارد ؟ و اگر دارد تا چند عدد تخم مرغ برای این دستگاه مجاز می باشد؟

  1. با سلام
   ممنونم از خرید شما / مبارک باشد
   تعداد ظرفیت تخم نطفه دار خالص این دستگاه جوجه کشی ۵۸۸ عدد می باشد . شما میتوانید برای دوره اول تعداد کمتر تخم نطفه دار در دستگاه قرار دهید تا فرآیند جوجه کشی را تجربه کنید و دوره های بعدی تخم های بیشتری بگذارید.
   موفق و پایدار باشید
   گروه فنی دی کیو شاپ

    1. با سلام
     دستگاه جوجه کشی۹۲۴عددی فول دیجیتال ۱۷۰sh

     ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
     شما می توانید برای اطلاعات بیشتر راجع به دستگاه جوجه کشی مدنظر خود به لینک زیر مراجعه نمایید.

     http://www.dq1.ir/shop/%d8%af%d8%b3%d9%80%d9%80%d8%aa%da%af%d9%80%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c-%d9%81%d9%88%d9%84-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-170sh-%d8%af%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%88/

     گروه فنی دی کیو شاپ

  1. با سلام
   سفارشات افغانستان و کشورهای همسایه از کارخونه تا باربری شوش ارسال می شود و تا شهرهای مرزی توسط باربری ارسال می شود. برای سفارش پارت دستگاه جوجه کشی تحویل دم کارخونه می باشد. و با هماهنگی های لازم صدور مجوز ارسال می گردد.

   با تشکر
   واحد فروش دی کیو شاپ

  1. با سلام
   مدت زمان استاندارد نگهداری تخم نطفه دار بین یک هفته تا ۱۰ روز می باشد.
   هر چه از این زمان بگذرد درصد هچ و نطفه داری پایین می آید.
   برای جمع آوری تخم نطفه دار در مدت زمان بیشتر از ۱۰ روز می توان روزی دو دفعه چرخش داد تا نطفه حفظ شود.

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   تمام جوجه های هچ شده نیازمند مدت زمان ۱۰ تا ۱۲ ساعت گرما و ماندگاری در دستگاه جوجه کشی را دارد و بعد از این مدت به اتاقی با دمای ۳۰ – ۳۵ درجه سانتی گراد منتقل نمایید.

   دی کیو شاپ

 25. با سلام خدمت شما وخسته نباشید فراوان
  لطفا بگوئید که جوجه های به دنیا آمده از تخم را باید بعد از چند ساعت از دستگاه خارج نمود و دیگر اینکه جوجه ها بعد از بیرون اوردن از دستگاه آیا رطوبت نیاز دارند یا نه؟

 26. با عرض سلام و خسته نباشید
  من یه دستگاه جوجه کشی از گروه اسکندری دارم
  برای بار اول هفتاد درصد باز دهی داشته
  اما الان که روز بیستم جوجه کشی مرحله دوم هستم هیچ کدوم از جوجه ها نوک نزدن
  دمت و رطوبت در دوران ستر ۳۷.۵ و ۶۰ بوده
  چون دمای محیط رو در شرایط استاندارد نگه داشتم هیچ گونه مشکلی در مورد بالا و پایین شدن دما و رطوبت در دوره ستر نداشتم
  اما طبق محاسبات خودم یک روز زودتر تخم مرغها رو وارد مرحله هچر کردم که اینم به خاطر روز شمار دستگاه شروع روز ۱۹ رو نشون داد منتقل کردم
  آیا ممکنه روز شمار دستگاه ایراد داره
  رطوبت و دما دستگاه کالیبره کردم
  در مورد سلامت تخم مرغها اطمینان دارم

  1. با سلام
   شما بعد از ۱۰ روز تخم نطفه دار ها رو نطفه بینی نمایید تا از زنده مانی تخم نطفه دار ها مطمئن شوید و تخم های بدون نطفه از دستگاه بیرون بیاید!
   روز شمار سیستم کنترل احتمال خطا دارد و باید طبق محاسبات خودتان تخم نطفه دار ها را وارد هچر نمایید.
   در مورد این دستگاه حجوجه کشی اطلاعاتی نداریم.

   گروه فنی دی کیو شاپ

 27. با سلام خدمت شما وخسته نباشید فراوان
  لطفا بگوئید که جوجه های به دنیا آمده از تخم را باید بعد از چند ساعت از دستگاه خارج نمود و دیگر اینکه جوجه ها بعد از بیرون اوردن از دستگاه آیا رطوبت نیاز دارند یا نه؟ولطفا بگوییدکه چند درصد آب شیرین و تا چندروز و چه نوع دانه ای بایستی داده شود؟
  با تشکر

  1. با سلام
   شرمنده حجم کار و سوالات زیاد می باشد
   معمولا بعد از ۱۰ – ۱۲ ساعت جوجه ها بعد از هچ شدن از دستگاه جوجه کشی به اتاق گرم منتقل نمایید.
   رطوبت نرمال اتاق مناسب می باشد و تا دو روز اول زندگی نیازی به تغذیه نمی باشد. و در این مدت آب + شکر + مولتی الکترولیت به جوجه های تازه هچ شده بدهید. ۲ قسمت آب + ۱ قسمت شکر + ۱ قسمت مولتی الکترولیت

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   جوجه های هچ شده از دستگاه جوجه کشی به مدت ۱۰ – ۱۲ ساعت در دستگاه می ماند. برای تشخیص می توان به پرهای پشت گردن توجه کرد، اولین علائم بیرون اووردن جوجه ها از دستگاه جوجه کشی خشک شدن پرهای پشت گردن می باشد.

   گروه فنی دی کیو شاپ

 28. با سلام مجدد
  آقای محترم سوالات بنده به دست شما نرسیده است واگر هم رسیده پس چرا جواب نمی دهید ۴ روز پیش دیدگاه فرستاده ام یعنی تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
  ضمنا” جواب در حال بررسی هم برایم آمده است.

  1. سلام
   آب و شکر تا دو روز اول زندگی جوجه ها باید داده شود.
   جوجه هایی که نوک می زنند و بیرون از تخم نمی آیند؛ دلیل های مختلف دارد! مهمترین دلیل کمبود کلسیم و عدم مقاومت جوجه می باشد.

   گروه فنی دی کیو شاپ

 29. سلام. من یه دستگاه هوشمند تمام خودکار ساختم. قسمت دما و رزوبت هیچ مشکلی نیست.
  چرخش خودکار تخم سوال دارم.
  قابلیت چرخش تخم تا ۹۰درجه از چپ و ۹۰ درجه از راست به حالت یکنواخت و بدون ضربه را از نظر فنی داخلش گذاشتم. که با برنامه نویسی میتونم بگم چند درجه بچرخونه.
  از نظر تعداد هم از ۰ – ۵۰۰ مرتبه چرخش هم در روز گذاشتم.
  توی اینترنت خوندم زاویه ۴۵ درجه چپ و راست میچرخونن و هر ساعت یک بار. میخواستم ببینم بیشترین بازده روی چند درجه چرخش و چندبار در روز هست؟ چون من هم درجه رو میتونم بیشتر بدم هم تعداد را.
  یه بار دیگه هم نظر ثبت کردم ولی پیامی نشون نداد که پیام ارسال شده یا خطا داشته. نفهمیدم آخرش چی شد. این مورد را اصلاح کنید ( در این ضمینه برنامه نویسی سایت کمکی هم خواستید در خدمتم )

 30. سلام خسته نباشید
  امروز ۳ تا از جوجه هام از تخم در اومدن و بقیه انها ترک خوردن و در شرف بیرون امدن هستن اون ۳ تا قبلیها خشک شدن میتونم دستگاه رو باز کنم اون ۳ تا رو بیرون بیارم؟؟؟
  چند ساعت میتونن بعد از در اومدن تخم در دستگاه باشن؟؟

  1. سلام
   مدت زمان جوجه هایی که از دستگاه جوجه کشی به بیرون می آیند ۱۰ تا ۱۲ ساعت می باشد که بعد از این مدت جوجه ها به بیرون از دستگاه جوجه کشی منتقل می شود

   دی کیو شاپ

 31. سلام ببخشید دستگاه من هچر وستر همزمان است میخوام بدونم وقتی تخم مرغهایی که به هچر رسیده تخم مرغهایی که از قبل است را چه کنم دستگاه مدام میگوید دستگاه را در حال هچ بگذارید تکلیف تخم مرغهای قبلی چیست

  1. با سلام
   معمولا نطفه بینی تخم نطفه دار شترمرغ در دستگاه جوجه کشی در روز ۲۰ جوجه کشی انجام می شود. علائم نطفه داری رگه های عنکبوتی و درحال ثپش می باشد و در غیر اینصورت تخم شترمرغ بدون نطفه می باشد و یا تخم کهنه یا ضعیفی می باشد که جنین در همان روزهای ابتدایی از بین رفتند.

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   معمولا برای کمک کردن جوجه از تخم با نطفه ضعیف می توان قدری پوسته تخم نطفه دار را شکست تا با این کار قدری اکسیژن به پرنده ضعیف می رسد تا به بیرون آمدن تحریک شود.
   احتمال ضعیف شدن جوجه در مدت زمان زندگیش وجود دارد. که با تجویز ویتالیت و ویتامین AD3E پیشگیری نمایید.

   دی کیو شاپ

 32. سلام. چند سوال بالاتر در مورد چرخش تخم ها پرسیدم برای دستگاه جوجه کشی دست سازم.
  خداروشکر همه تخم های بعد از کندلینگ جوجه شدند 🙂
  حالا تا کی باید داخل دستگاه بمونند؟ آب و غذا بهشون چی بدم؟ جایی خوندم که باید آب شکر رقیق داد. گذاشتم براشون ولی خب نمیخورن. بلد نیستن یا نیاز ندارن؟ فعلا هم مادر مصنوعی نساختم کلا بذارم توی همین دستگاه باشن فعلا مشکلی که نیست؟ دما رطوبتش رو روی چند بذارم؟

  1. با سلام
   جوجه ها بعد از ۱۰ – ۱۲ ساعت بعد از هچ باید به اتاق گرم با دما ۳۰ – ۳۵ درجه سانتی گراد منتقل شوند .
   تا ۲ روز اول نیازی به تغذیه ندارند و در این مدت میتوان از آب + مولتی الکترولیت + شکر به جوجه ها بدهید و بعد از این مدت می توان تغذیه را شروع نمایید. تغذیه تا چند روز اول سوپر استارتر ( آردی ) داده شود. بهتره از دانخوری و آبخوری مخصوص جوجه ها استفاده نمایید تا پرندگان به تغذیه و آب میل پیدا کنند.

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   از قسمت وسط تخم نطفه دار پوسته ها را باز کنید و کمک به جوجه نمایید. و با اسپری ملایم نمایید تا به جوجه ها رطوبت کافی برسد تا جوجه ها از تخم بیرون بیایند.

   گروه فنی دی کیو شاپ

 33. با سلام خسته نباشید دفعه ی اولم است که دستگاه جوجه کشی درست می کنم چند تا سوال مهم داشتم
  اول اینکه میشه تخم مرغ وتخم بلدرچین رو باهم توی یه دستگاه قرار بدیم
  دوم اینکه یه جعبه در ابعاد ۳۳و۲۵و۱۸ هستش ایا مشکلی نداره که یه کم کوچیکه و
  سوم اینکه میشه برای لامپش از لامپ های کم مصرف استفاده کرد
  وچهارم اینکه تقریبا باید برای چنین جعبه ای چند تا سوراخ بزنم
  مرسی

  1. سلام
   ۱. تعداد روز مرغ و بلدرچین متفاوت می باشد
   ۲. از لحاظ اکسیژن دهی مشکل دارد
   ۳. با یک دماسنج دقیق می توانید تشخیص دهید دمای مطلوب به حد نرمال رسیده یا نه.
   ۴. ۲ تا سوراخ تهویه کوچک کافیه.

   دی کیو شاپ

 34. سلام دستگاه من برقش قطع شد بود و حدودا یک ساعت قطع بوده اصلا متوجه نشدم دما تا مرز۳۱الی ۳۲ رسیده بود و رطوبت هم ۷۰بود سریع برق دستگاه رو وصل کردم همه چیز به حالت اول برگشت الان ینی تخم مرغها خراب شدن یا نه؟چکار کنم؟

 35. سلام دستگاه من ۵۸۸ تایی است که از شرکت نوین صنعت خزر خریداری کرده ام میدانید که با وجود یک هچر باید تخم مرغ ها را بصورت دوره ای در دستگاه قرار دهم اگر قرار است که در روزهای هچر رطوبت به ۷۰ درصد برسد پس تکلیف تخم هایی که در ستر بسر میبرند چیست

   1. سلام هچر ۹۵ تا ۱۰۰ عدد تخم که بیشتر جا نمیگیرد من هم نهایتا در هر دوره ۱۵۰ عدد تخم میگذارم که روز هفتم تخم های بدون نطفه و روز چهاردهم هم تخم های جنین مرده را جدا میکنم درنهایت خوش بینی مرحله اول از ۱۴۴ تا ۱۲۰ دونه تخم سالم باشند که روی هم در هچر میگذارمشان .
    منظور شما این است ۵۸۸ عدد تخم در دستگاه جای دهم نهایتا ۴۰۰ عدد تخم سالم باشند پس،چگونه در هچر قرار دهم
    یا حداقل یک تلفن برای راهنمایی اینجانب در اختیارم قرار دهید بت تشکر از راهنمایی شما

   2. سلام چطور با وجود یک هچر ۵۸۸ عدد تخم که بدون احتساب روز هفتم برای نطفه بینی و روزچهاردهم برای جداسازی جنین زنده و مرده این تعداد تخم را در یک هچر قرار بدهم مشاور محترم دستگاه من یک هچر بیشتر ندارد به همین دلیل بصورت دوره ای تخم قرار میدهم
    لطفا یک تلفن برای مشاوره در اختیارم قرار دهید
    از همکاری و راهنمایی شما عزیزان کمال تشکر را دارم

  1. دوست محترم شما می توانید دستگاه جوجه کشی هچر مجزا داشته باشید تا بصورت پلکانی تخم نطفه دار در ستر قرار دهید و ۳ روز آخر هر تخم نطفه دار را داخل دستگاه جوجه کشی دیگر ( هچر ) منتقل نمایید.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   تخم نطفه دار های مختلف را می توان در یک دستگاه جوجه کشی هچ کرد به طریقی که تخم نطفه دار غاز را زودتر در دستگاه جوجه کشی گذاشته و تخم نطفه دار مرغ را ۹ روز بعد در دستگاه جوجه کشی قرار دهید. و تنظیمات دما و رطوبت را بر حسب غاز انجام دهید.

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   تخم مرغ هایی که مغازه ها دارن تخم خوراکی می باشند و قابلیت قرار دادن در دستگاه جوجه کشی نمی باشد.
   تخم نطفه دار قابل جوجه کشی را می توان از مراکز مطمئن تهیه کرد.

   دی کیو شاپ

 36. سلام. خدا خیرتون بده که سوالاتو جواب میدین ممنونم. خیلی از سایت های دیگه حتی سر به سایتشون نمیزنن چه برسه بخوان جواب بدن! از خدا میخوام بهترین هاشو به شما و شرکت شما هدیه بده.
  من سری دوم جوجه کشیم را با دستگاهی که ساختم انجام دادم. یه چندتا ایراد کوچیک داشت که برطرف کردم. این دفعه از ۱۲ تخم بلدرچین ۱۱ تاش در اومدن. اون یکی رو شکستم جوجه کامل بود ولی در حد خیلی کم کیسه زدش بیرون بود و جمع نشده بود توی شکمش. این ایراد ژنتیکی هست یا از سیستم دستگاه؟ چون اون ۱۱ تا کاملا سرحال و سالم و بدون هیچ ایرادی هچ شدن.

  1. با سلام و خداقوت
   با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
   مجموعه دی کیو شاپ سعی بر آن دارد تا بروز ترین و دقیق ترین اطلاعات علمی جامع جوجه کشی را بدون کاستی به علاقمندان به این رشته تقدیم نماید . و این نوعی وظیفه در این رشته می باشد تا هم نوعی بتواند در بخش تولید قدم بر دارد.
   اون جوجه ای که هچ نشد بخاطر مشکل ژنتیکی و ضعف مولد می باشد.

   موفق و پاینده باشید
   التماس دعا

   گروه فنی دی کیو شاپ

  1. سلام
   خواهش می کنیم. وبسایت دی کیو شاپ با متخصصین رشته پرورش طیور آماده پاسخگویی به سوالات تخصصی پرورش طیور و جوجه کشی شما کاربران محترم می باشد.

   همچنین شما تخم نطفه دار مطمئن را می توانید از طریق ذیل استعلام و خریداری نمایید.

   ۰۹۱۱۴۶۰۶۵۲۶

   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

 37. سلام.الان ۱۴ روزه که مرغ خوابیره روی تخم ها.امروز بای مرغ مونده رو یکی از تخم ها ترک برداشته ولی برده تخم چیزی نشده.آیا امکانش جوجه ای که توش هست سالم بمونه؟با تشکر

  1. سلام
   چرخش دستگاه جوجه کشی در ۵ روز اول بسیار مهم می باشد! در این مدت جنین شکل می گیرد.
   شما می توانید نطفه بینی انجام دهید اگر تخم نطفه دار در حال رشد می باشد می توانید کار را ادامه دهید.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   تخم نطفه دار های ترک خورده و شکسته قابلیت جوجه کشی ندارن و بهتره از دستگاه جوجه کشی به بیرون منتقل نمایید تا برای دیگر تخم نطفه دار ها را از لحاظ هچ مشکلی پیدا نشود.

   دی کیو شاپ

 38. با سلام و احترام
  من قبلا یه دستگاه جوجه کشی از اروم جوجه تهیه کردم که متاسفانه با شرکت شما آشنا نبودم ،دو مرتبه هست که تخم درون دستگاه قرار میدم اما موقع در آمدن هم میمیرن ینی تقریبا تاروز چهاردهم خوبن اما موقع در آمدن که نگاه میکنی در همون روز ۱۴و۱۵ موندن و مردن کنترلرش هم مال شرکت مشهد برقه و متاسفانه هم هیچگونه پاسخگویی ندارندشرکت اروم جوجه میخوام بدونم دلیل چیه و اگه از کنترلرشه میتونم از شما تهیه کنم ، کنترلراون به اصطلاح هوشمنده ینی اتخاب پرنده. از شما متشکرم لطفا راهنمایی کنید

  1. با سلام خدمت دوست محترم؛
   مشکل دستگاه جوجه کشی شما دقیق و کالیبره نبودن ( البته با داشتن منوی کایبره ) سیستم کنترل می باشد!
   دما و رطوبت جوجه کشی تقریبا برای تمام تخم نطفه دار ها یکسان می باشند و متاسفانه برخی از سازنده ها با اضافه کردن گزینه ” انتخاب پرنده ” ” سخنگو ” کاربر را برای خرید ترغیب می نمایند! که متاسفانه سازنده بدنبال سود خودش می باشد.
   مهمترین گزینه در سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی دقت بالای دما و رطوبت و کالیبراسیون دقیق می باشد.

   دی کیو شاپ

  1. سلام

   شما می توانید با دستگاه جوجه کشی ۱۲۶ عددی دی کیو شاپ جوجه کشی تمام تخم نطفه دار پرندگان را انجام دهید مانند انواع نژاد غاز ، قرقاول ، کبک و پرندگان تزئینی و همچنین برخی خزندگان را جوجه کشی نمایید.
   دستگاه جوجه دی کیو شاپ با بهره گیری از بروزترین سیستم کنترل که طرح PLC و قابلیت کالیبراسیون می باشد.
   قبل ارسال در محل کارخانه سیستم کنترل ( برد طرح پی ال سی دستگاه جوجه کشی ) تنظیم و با دستگاه های دقیق مرجع کالیبره می شود.

   دی کیو شاپ

 39. با سلام ، چند سوال در مورد جوجه کشی غاز داشتم ، در سه روز آخر هچینگ بعد از بالا بردن رطوبت مقداری آب در کف دستگاه جمع میشه، خواستم ببینم علت چیه، دوا اینکه زمان جوجه کشی تخم غاز با اردک خارجی یکی نیست چون من خودم این قضیه رد تست کردم بنابراین باید دفترچه راهنماتون اصلاح بشه، همچنین اگر امکان داره یک منبع مطمئن تهیه تخم غاز در مازندران معرفی بفرمائید
  باتشکر

  1. با سلام
   وقتی آب پشت شیشه به حالت شبنم جمع می شود دو دلیل دارد دمای محیط دستگاه جوجه کشی پایین می باشد و بعدی بخاطرینکه رطوبت دستگاه جوجه کشی بالا می رود و به همین دلیل پشت شیشه به حالت شبنم در می آید.
   برای تهیه تخم نطفه دار می توانید با این شماره ۰۹۱۱۴۶۰۶۵۲۶ تماس بفرمایید.

   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

  1. سلام
   رطوبت سنج عقربه ای دقیق بگذارید . احتمالا با بالا رفتن رطوبت محیط ( رطوبت کاذب ) ، رطوبت ساز کار نمی کند و حتما در کف دستگاه جوجه کشی ظرف آب قرار دهید.

   گروه فنی دی کیو شاپ

    1. سلام
     رطوبت بالای محیط دلیل این مسئله می باشد. تخم ها با مدت زمان زیاد در دمای پایین نطفه از بین می رود.
     در حال حاضر دمای محیط بالا می باشد و دلیلی بر خراب شدن تخم نطفه دار نمی باشد!

     دی کیو شاپ

 40. سلام.من یک دستگاه جوجه کشی دست ساز دارم. تا الان تخم بیشتر پرنده هارو امتحان کردم خوب هچ گرفتم. ولی هنوز تخم شترمرغو امتحان نکردم.میخواستم بدونم تخم شترمرغ از نظر حساس بودن نطفه با بقیه پرندگان فرق میکنه؟ یا مثل بقیه پرندگانه؟ ممنون

 41. سلام .خسته نباشین..
  من یه دستگاه جوجه کشی درست کردم به ابعاد ۷۰ در ۳۰ از جنس چوب پنبه کل بیرونشو با چسب پهن پوشوندم و داخلشم باالمینیوم پوشش دادم
  دو تا سوراخ گذاشتم یکی نذدیک فن و دیگری سمت دیگر جعبه به اندازه لوله قطر خودکاربیک روطوبتم ودما هم تنظیمبود
  هشتا تخم مرغ گذاشتم بعد بیست ویک روز و چرخش روزی چهاربار تخم ها در نیومدن ولی یکیشون شکست ومن بازش کردم دیدم جوجه با پرهست اما کیسه زد هم بهشون چسبیده
  وقتی چراغ قوه زدم هشت روز اول رگ ندیدم ولی بعد هجده روز رگ مشاهده شد..در اخرم که این شد نتیجه ش..در ضمن اینم بگم دو بارر دمای دستگاه روی ۳۵ درجه رفته بود چون من دستگاه رو حیاط گذاشتم البته دور از نور سردی هوا ابردش پایین مشکل چیه یعنی همون سرد شدن هوا باعث شد؟
  لطفا راهنمایی م کنین میخوای دوباره انجامش بدم ولی به نظرم همه چی درسته…لطفا راهنمایی م کنین

  1. سلام
   دلیل های مختلفی دارد / تخم نطفه دار اولین دلیل می باشد. به این دمای محیط که فرمایش کردید زیاد در عدم جوجه درآوری در دستگاه جوجه کشی دست ساز نمی توان پی برد.
   یکی از بیشترین دلیل ها عدم تهویه کافی و عدم چرخش مناسب دستگاه جوجه کشی شما می باشد.

   دی کیو شاپ

 42. سلام دوست عزیز من می خواستم تازه این کارو شروع بکنم به نظر شما چقدر زمان و هزینه می بره برای کسی که هیچ آشنایی نداره؟
  دستگاهی هست که بیشتر کارو خودش انجام بده و فقط نیاز به تامین آب ظرف داشته باشه و انتقال از ستر به هچر؟
  و آخر اینکه آیا فرق زیادی بین یک دستگاه ۹۶ تایی و ۲۰۰۰ تایی هستش؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  1. با سلام خدمت شما دوست محترم

   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ بصورت فول دیجیتال می باشد و کار خاصی برای کاربر ندارد( سرکشی منظم و تنظیمات طبق دفترچه راهنما )

   هرچه سایز دستگاه جوجه کشی بالاتر برود طبق نیاز آپشن های مختلفی افزوده می شود.
   شما می توانید از طریق فروشگاه دی کیو شاپ به بررسی دقیق دستگاه های جوجه کشی اقدام نمایید.
   https://www.dq1.ir/shop/

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   معمولا بلوغ مرغ ۶ ماه می باشد و تقریبا با جیره نویسی مناسب و نوردهی استاندارد تخم گذاری شروع می شود.
   بطور میانگین این تعداد مرغ در روز حدود ۲۷۰ عدد تخم با در نظر گرفتن شرایط می گذارند.

   دی کیو شاپ

 43. سلام من میخوام برای شروع این حرفه ابتدا یه دستگاه ۱۲۶ تایی برای تخم مرغ های نطفه دار گوشتی از سایتتون خریداری کنم،اطلاعات کافی ندارم،لطفا بگید منظور از کالیبره کردن چیه و چطور باید تخم مرغ های نطفه دار تمیز شن و اینکه چطور باید نطفه بندی انجام شه و اینکه دستگاه و تخم مرغ ها ،رو میشه خودم بیام برای خریدش ،ممنونم

  1. با سلام
   اطلاعات کامل در مورد جوجه کشی و تنظیمات دستگاه جوجه کشی ، پرورش، تغذیه و بازاریابی در کتابچه همراه دستگاه موجود می باشد.
   و غیر از این شما می توانید با خدمات پس از فروش شرکت در ارتباط باشید.
   برای خرید تخم نطفه دار ، هم می توانید حضوری اقدام نمایید و یا اینکه مرکز فروش از طریق باربری به تمام نقاط کشور ارسال انجام می دهند.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   بله تخم نطفه دار همان تخم خوراکی می باشد که با دارا بودن پرنده نر در گله نطفه در تخم تشکیل می شود و مشکلی بابت مصرف نمی باشد. البته قبل از ورورد دستگاه جوجه کشی باشد.

   دی کیو شاپ

 44. سلام ..لطفا به سوال من جواب دهید
  من یه دستگاه جوجه کشی ساختم و ازش جوجه در ابردم برا بهینه سازی میخوام دما رو ثابت تر نگه دارم.وقتی دستگاه رو زیر پارکنیک نگه میدارم اونجا سردی وگرمی هوا دو سه درجه می تونه کم و زیاد کنه جنس دستگاه از برفک یا همون چوب پنبه هست..یه شیش ده در پونزده هم داره به نظرتون چکار کنم لطفا راهنمایی م کنین

  1. سلام
   سیستم کنترل کامل طرح پی ال سی / قابلیت کالیبره دما و رطوبت / چرخش اتوماتیک و گهواره ای / خروجی تهویه / قابلیت نصب مودم جی اس ام و رطوبت ساز / با سنسور دما و رطوبت تر و خشک ۲ntc 365 هزار تومان

   دی کیو شاپ

 45. سلام. من ۳۱ عدد تخم بلدرچین های خودم را گذاشتم داخل دستگاه. نوربینی انجام دادم ۱۹ تاش نطفه داشت. و آخر کار ۱۲ تاش فقط در اومد.
  اون ۷ تارو شکستم که ببینم چرا اینطوری شده عکسش را میذارم. علت چی هستش؟

  1. سلام
   علت تصویر اولی : بدلیل چرخش نامناسب و عدم تهویه کافی دستگاه جوجه کشی شما می باشد.
   علت تصویر دوم: ضعیف بودن نطفه می باشد که جوجه در حالت تکمیل تلف شد.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   دما مرحله هچر دستگاه جوجه کشی : ۳۷/۲ درجه سانتی گراد
   رطوبت مرجله هچر دستگاه جوجه کشی : ۷۰ درصد

   لطفا اطلاعات دقیق تر پارامترهای جوجه کشی را در لینک زیر ( مقالات علمی دی کیو شاپ ) دنبال نمایید

   https://www.dq1.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c/

   دی کیو شاپ

  1. سلام دوست عزیز طاعات قبول؛

   سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ قابلیت کالیبراسیون را دارا می باشد ، دستگاه جوجه کشی قبل از ارسال در محل کارخانه تست کلی و کالیبره دما و رطوبت انجام می گیرد.
   با کالیبره شدن سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ ، هر تخم نطفه داری که از لحاظ جنین مناسب باشند هچ می شوند . و همه چیز به تخم نطفه دار بر می گردد.

   تشکر از لطف شما
   دی کیو شاپ

  1. سلام دوست عزیز
   رطوبت مناسب دستگاه جوجه کشی با داشتن رطوبت ساز بین دامنه ۵۵ تا ۶۲ درصد استاندارد می باشد.
   تلورانس دما بستگی به فن خروجی تهویه دارد که با در اختیار داشتن دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ براحتی می توان تنظیم نمایید.

   دی کیو شاپ

  1. سلام

   فویل عایق خوبی برای رطوبت دستگاه جوجه کشی نمی باشد.
   کمد چوبی محل مناسبی برای رشد قارچ و باکتری می باشد. و مناسب ساخت دستگاه جوجه کشی نمی باشد.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   سیستم کنترل کامل طرح پی ال سی / دما ، رطوبت ، تهویه و چرخش . خروجی رطوبت ساز و خروجی مودم جی اس ام که این نوع سیسنم کنترل قابلیت کالیبراسیون دما و رطوبت را دارا می باشد.
   قیمت با سنسور دما و رطوبت : ۳۶۵ هزار تومان

   دی کیو شاپ

 46. سلام من تعدادی جوجه یک روزه مرغ گرفتم واز دان سوپر استاتر استفاده میکنم میخواستم بدون تا چه زمانی باید ازااین دان استفاده کنم و برای جلوگیری از بیماری روده چیکار باید بکنم

  1. سلام
   در ۱۰ روز اول مرحله رشد جوجه ها می توان از رتبه سوپر استارتر ( پلت آرد شده ) استفاده کرد.
   برای پیشگیری از بیماری روده یا همان بیماری کوکسیدیوز می توان در روزهای ابتدای رشد جوجه ها به جای استفاده از غذای حاوی دارو ( دان پلت حاوی آنتی بیوتیک ) ، به غذای جوجه ها سرکه ی آب سیب، پودر پروبیوتیک و سیر اضافه نمایید تا سیستم ایمنی جوجه ها قوی شده و به اندازه کافی جهت مبارزه با هر نوع کوکسیدیا در محیط پیرامون شان مقاوم باشند. مقداری روغن پونه ی کوهی و دارچین نیز به غذای جوجه ها اضافه کنید چرا که هر دوی این گیاهان آنتی بیوتیک های طبیعی می باشند. در پرنده های بزرگتر غذای تخمیر شده ی مرغ نیز می تواند در پپیشگیری از بروز بیماری روده و یا کوکسیدیوسیز مؤثر واقع گردد.
   دی کیو شاپ

  1. سلام
   جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی که از لحاظ دما و رطوبت و تهویه و چرخش حالت استاندارد داشته باشد ، به تخم نطفه دار بر می گردد. و هر تخم نطفه داری که نطفه داشته باشد تبدیل به جوجه می شود.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   این حالت اسهال در جوجه های بیمار باید از جوجه های دیگه جدا شود. با داروی نئومایسین سولفات و تقویتی می توان طول مدت درمان را گذراند.
   بخاطر داشته باشید کف سالن پرورش نباید خیس باشد و قبل از ورود جوجه ها بخوبی ضدعفونی و قرنطینه شود.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   سیستم کنترل کامل طرح پی ال سی / قابلیت کالیبره دما و رطوبت / چرخش اتوماتیک و گهواره ای / خروجی تهویه / قابلیت نصب مودم جی اس ام و رطوبت ساز / با سنسور دما و رطوبت تر و خشک ۲ntc

   ۳۶۵ هزار تومان

   دی کیو شاپ

    1. سلام
     مدل های ضعیف موجود می باشد که برای دستگاه جوجه کشی مناسب نمی باشد.
     این نوع سیستم کنترلری که خدمت شما عرض کردیم مدل طرح پی ال سی و دقیق می باشد.

     دی کیو شاپ

 47. سلام خسته نباشید مرغ من یک روز روی تخم ها بوده الان که امدم خونه دیدم تخم هارو اوردن گذاشتن در یخچال خواستم بدونم الان که گذاشتم زیر مرغ دوباره تخم ها خراب شده یا نه ؟ مدت تخم در یخچال حدود ۱۰ ساعتی میشه؟

 48. سلام لطفا جوابمو بدید جوجه های من داخل تخم نوکزدن یه ذره از تخم رو شکوندن ولی تقریبا هجده ساعت اصلا حتی یک ذره تخم رو باز نکردن یعنی هیچ پیشرفتی در باز کردن تخم فقط همون یه ذره نداشتن به نظرتون مردن خودم تخم رو باز کنم

  1. سلام

   در مرحله هچر بیش از حد نباید درب دستگاه را باز نمایید این تکرر باز کردن باعث میش ود دما و رطوبت دستگاه مختل شود و به اینصورت شود.
   شما باید از پشت شیشه نگاه کنید جوجه ها در حال تکان خوردن یا تپش می باشد؟ پرهای جوجه خیس هستند یا خشک؟ و یا اینکه تخم نطفه دار ها ضعیف بودن و جوجه ها توان بیرون آمدن نداشتند.

   دی کیو شاپ

 49. سلام من امروز روز اخر که جوجه ها باید در بیان اما از ۲۰۰تا ۸تای انها نوک زدن یعنی همه در میان هر یک تخم مرغ چند دقیعه طول میکشه در بیاد ممنون

  1. سلام
   اگر شما بعد از ۱۰ روز نطفه بینی انجام دادید ، تخم نطفه دار هایی که سالم باشند در آن جوجه ها در مرحله هچر به مرور زمان هچ می شود.

   دی کیو شاپ

 50. سلام داداش من یه دستگاه جوجه کشی درست کردم بعد از ۸روز تخم هارو نگاه کردم همشون رگ های جوجه دیده میشد ولی الان که روز ۲۱است جوجه ها باز نشدن بنظر شما چه عیبی دارد

  1. سلام

   بعد از ۱ هفته اگر نطفه بینی ( کندلینگ کردن ) دقیقی داشته باشید و اینکه جنین در حال تپش بود ، سیر تکاملی را طبق روال طی می کند . بیشترین علل بعد از اطمینان از تخم نطفه دار ، دستگاه جوجه کشی می باشد.

   دی کیو شاپ

 51. سلام مجدد داداش تخم هارو با چراغ قوه روشون انداختم از قسمت خالی شون سوراخ زدم تخمه جوجه شده بود توی یک پوست نازکی بود و هیچ تکون نمیخورد بعد از ۴ساعت که تو دستگاه بودن نگاه کردم دیدیم دارن نفس میکشن جوجه ها . میگی بیرون میان از تخم ؟

 52. سلام وقت بخیر میخواستم یه دستگاه جوجه کشی ۵۸۸تایی (اسکندی یه فکر کنم)بخرم آیا کارایی خوبی داره ؟ و سوال دوم سبد های جوجه کشی همه کاره کارایی بهتری داره یا جداگانه ها؟

  1. سلام وقت بخیر دوست عزیز

   بری خرید دستگاه جوجه کشی خانگی از هر شرکت ، باید چند مورد را رعایت فرمایید:
   ۱. قیمت دستگاه جوجه کشی !!
   ۲. لوازم بکار رفته در دستگاه جوجه کشی و نوع واقعی سنسور دما و رطوبت ( به تبلیغات شرکت توجه نفرمایید!!!)
   ۳. خدمات پس از فروش پاسخگو!! و گارانتی بی قید و شرط
   ۴. تمام موارد گفته شده توسط مشتریان گذشته و نحوه برخورد و راهنمایی شرکت فروش دستگاه می توانید جویا شوید.
   ——
   شانه تخم نطفه دار باید قسمت بالا و پایین تخم باز باشد تا اکسیژن دهی و رطوبت و دما تمام قسمت تخم برسد!
   شانه مخصوص ستری هر پرنده را می توانید از قسمت فروشگاه دی کیو شاپ بررسی نمایید.
   https://www.dq1.ir/shop/

   موفق باشید

   دی کیو شاپ

 53. داداش من زدم تو اینترنت دستگاه جوجه کشی ۵۸۸تایی، آورد و مشخصاتش رو هم آورد بنظر شما این دستگاهی که میخام بخرم کارایی خوبی داره؟ قیمتش رو ۱۳۰۰۰۰۰تومان میگفت و نوشته بود شانه همه کاره داره ب صورت رایگان میدهد اسکندری یه دستگاهش به نظر شما چه دستگاه از همه بهتره

  1. سلام
   در کامنت قبلی خدمت شما گفتیم باید پارامترهای گفته شده را برای خرید دستگاه جوجه کشی مدنظر قرار دهید.
   شما از طریق فروشگاه دی کیو شاپ دستگاه جوجه کشی ۵۸۸ تایی مرغ را بررسی نمایید .
   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ دارای سیستم کنترل طرح پی ال سی ، قابلیت کالیبراسیون دما و رطوبت ، قابلیت نصب رطوبت ساز ، قابلیت کنترل از راه دور با گوشی موبایل ( مودم جی اس ام ) ، بدنه دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ از جنس فلز گالوانیزه با رنگ پوشش الکترواستاتیک کوره ای می باشد. چرخ دار و قابلیت حمل و نقل آسان ، شانه مخصوص ستری ، شانه همه کاره به هیچ عنوان توصیه نمی شود! ( معایب استفاده از شانه همه کاره در کامنت قبلی گفته شد )
   راندمان بالای دستگاه جوجه کشی را می توان از مشتریان ما بپرسید.

   موفق باشید

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   در صورتی که خواستید روی بستر پرورش بدهید، مساحت لازم و استاندارد برای پرورش مرغ بومی به ازای هر متر مربع بین ۸ تا ۱۰ قطعه برای مولد در نظر گرفت و اگر قصد پرورش جوجه در قفس دارید می توان ۲۰ تا ۲۵ قطعه مولد پرورش دهید.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   جوجه ها تا ۲ روز اول نیاز به تغذیه خوراک ندارند و با آب + شکر پذیرایی نمایید.
   دمای سالن پرورش جوجه ها تا ۱۰ روز اول ۳۰ تا ۳۵ درجه می باشد.

   دی کیو شاپ

 54. سلام دستگاه ۴۲ تایی خریداری کردم که چرخش نداره ۲ روز هم هست تخم بوقلمون گذاشتم حالا چی کار کنم چرا دستگاه نمیچرخه میتونم سبد هچر وبزارید دستی بچرخونه یا نه اگر که میشه چند ساعت یه بتر چرخش انجام بشه

     1. سلام

      با این حال به دفتر نمایندگی به محل سکونت مراجعه نمایید و اقدام به تعویض موتور راک دستگاه جوجه کشی نمایید/

      دی کیو شاپ

 55. یک سوال هم داشتم. اینکه من دستگاه dq40 رو از شما خریدم. تا دو روز به دستم خواهم رسید.
  باتوجه به اینکه نیمه صنعتی هست. خودم باید تنظیم کنم یا شما میاین برای تنظیم

  1. سلام
   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ در محل کارخانه تنظیم و کالیبره و تست ( QC ) می شود و ارسال انجام می گیرد.
   ضمنا همراه دستگاه جوجه کشی ارسال دفترچه راهنما و DVD آموزشی ارسال می گردد. و نهایتا همکاران خدمات پس از فروش ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.

   موفق باشید

   دی کیو شاپ

  1. سلام

   توضیحات در رابطه با تنظیمات دستگاه جوجه کشی ۴۰ sh در دفترچه راهنما موجود می باشد.
   با این حال برای اطلاعات بیشتر با خدمات پس از فروش در ارتباط باشید . ۰۹۱۱۴۶۰۶۵۲۶

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   در صورتی که خواستید روی بستر پرورش بدهید، مساحت لازم و استاندارد برای پرورش مرغ بومی به ازای هر متر مربع بین ۸ تا ۱۰ قطعه برای مولد در نظر گرفت و اگر قصد پرورش جوجه در قفس دارید می توان ۲۰ تا ۲۵ قطعه مولد پرورش دهید.

   دی کیو شاپ

 56. خوب آخه من نمیخوام تخم بوقلمون هام از بین بره چون هزینه زیادی کردم بابت تخم بوقلمون ها سوالم این بود که دستی میشه چرخش رو انجام داد یا نه؟؟

 57. سلام. خسته نباشید. من دستگاه شما را خریددم. میخواهم مرغ گوشتی پرورش بدهم.
  برای پرورش مرغ گوشی هربار باید تخم نطفه دار بخرم. نمیشه خودم چند تا مرغ گوشتی نگه دارم و از تخم هاشون برلی دستگاه استفاده کنم؟
  اصلا مرغ های گوشتی تخم میذارن؟

 58. سلام. خسته نباشید. من دستگاه شما را خریددم. میخواهم مرغ گوشتی پرورش بدهم.
  برای پرورش مرغ گوشی هربار باید تخم نطفه دار بخرم. نمیشه خودم چند تا مرغ و خروس گوشتی نگه دارم (مکان مناسب برای نگه داری دارم) و از تخم هاشون برلی دستگاه استفاده کنم؟
  اصلا مرغ های گوشتی تخم میذارن؟

 59. سلام من دستگاه دست ساز دارم الان روز نوزدهم است سه روز اخر باید بچدخونم یا نه و دما و رطوبتش باید چند باشه راستی من به یک شانه احتیاج دارم میتونید برام بفرستید

 60. سلام امروز روز نوزدهم دیتگاهم است من کمی رطوبت به خاطر هچر از حد معمول زیاد کردم ابن دستگاه من خیلی هایق خوبیه و دست ساز خودمه من میخوام بدونم از ارومیه به شهرستان شاهین دژ برام یک رطوبت ودما ینج مینی دارای سنسور خارجی با قیمت مناسب ارسال میکنید لطفا هر چه زود تر جواب بدین تمام شهر گشتم نبود

  1. سلام
   دستگاه جوجه کشی در دوره اگر خاموشی داشته باشد باعث سرد شدن تخم نطفه دار و نهایت تلف شدن منجر می شود.
   برای خنک کردن بهتر است دمای محیط دستگاه جوجه کشی که اتوماتیک باشد را بین ۲۲- ۳۰ درجه تنظیم نمایید.

   دی کیو شاپ

 61. سلام وقت بخیر برای پرورش جوجه مرغ یک روزه تا…. از یک کمد چوبی استفاده کرد و برای گرماشون از یک لامپ قرمز استفاده کرد برای دان شون هم از سوپر استارتر استفاده کرد اگه توضیح بدین ممنون میشم

  1. سلام
   برای پرورش جوجه ها از یک تا دوه روز اول در یک محیط با دمای ۳۰ – ۳۵ درجه سانتی گراد استفاده نمایید . تا دو روز اول با آب و شکر + مولتی الکترولیت پذیرایی نمایید و بعد از این مدت تغذیه را شروع کنید.
   موفق باشید

   دی کیو شاپ

 62. سلام خسته نباشید من یه دستگاه جوجه کشی تمام اتومات درست کردم با بدنه ی یخچال سری اول ۹۰ درصد تخمهای نطفه دارش باز شدن و مشکلی نداشتند بجز دو سه تایی که فلج بودن الن از این دستگاه به عنوان ستر استفاده میکنم چون یکی دیگه برا هچرم درست کردم و از دو ماهو نیمه داره کار میکنه مشکلی هم نداشته یه دفه هم بعد از تمام شدن سری دوم ضد عفونیش کردم الان این سری اخری پنجاه درصد جوجه هاش انگشتاشون کجه نمیتونن راه برن امروز که با دما سنج و رطوبط سنج دیگه ای تستش کردم دیدم دماش نیم درجه پایین تر و رطوبتش ۱۰ درجه بالاتره به نظرتون مشکلش همینه بعد اگه الان من دما و رطوبطش رو کالیبره کنم مشکلی پیش نمیاد چون تخمارو تو روزای مختلفی گذاشتم برا رطوبتشم بخور سرد ساختم تخم ها هم تخم بوقلمون هستند

  1. سلام
   یکی از عللهای فلجی نداشتن رطوبت استاندارد دستگاه جوجه کشی می باشد که بعد ها در مولدین هم بصورت لنگش پیش می آید.
   دلیل دیگر تخم نطفه دار می باشد. شما از لحاظ دستگاه با کالیبره کردن خیالتان راحت شود تا بتوانید بهترین هچ را داشته باشید.

   دی کیو شاپ

  1. سلام

   نحوه قرار دادن تخم نطفه دار در داخل دستگاه جوجه کشی تیزی تخم به طرف پایین می باشد.
   ۴ دقیقه قطعی برق مشکلی ندارد. در تایم های بیشتر بستگی به عایق بندی دستگاه دارد.
   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ بدلیل دارا بودن عایق پلی استایرن به گزارش مشتریان مختلف تا ۲۴ ساعت مشکلی از این بابت پیش نیامد.

   موفق باشید

   دی کیو شاپ

 63. سلام من جوجه هام ۵ساعت که کاملا از تخم خارج شدند ولی نمی توانند راه بروند ایا طبیعی است یا نه الیته می توانند پا هایشان را تکان دهند لطفا جواب بدهید

 64. سلام راهی هست که بتونی رطوبت دقیقو باهاش چک کنی چون من سه تا روطوبت سنج سام وان کره دارم ولی هرکدومشون یه چیزی میگه نزدیک چهار پنج درصد اختلاف دارن با هم

 65. سلام ببخشید جوجه هایم بی حال اند جیک جیک می کنند اما چشم خایش بسته است و ضعیف است تیا تت صیح دوام می اورد
  لطفا جواب بدهید با تشکر از سایت شما
  ببخشید سوال زیاد میپرسم من یک دانش اموز راهنمایی ام که به وسایل الکتریکی و حیوانات علاقه دارم

 66. با تشکر از پیگیری های خوبتان.
  شماره سفارش بنده ۵۹۶۱ میباشد.
  بفرمایید سفارش در چه مرحله ای هست؟
  کالای من الان دقیقا کجاست؟
  چون من سه روز دیگه نیستم. کی میرسه دستم؟
  سپاسگزارم

  1. سلام
   خواهش میکنم / تشکر از اعتماد شما دوست محترم؛
   سفارش شما ۷ تیر بدست ما رسید. مدت زمان ارسال ۷ تا ۱۰ روز کاری می باشد.
   طریقه ارسال: باربری
   دی کیو شاپ

 67. اگه دستگاه جوجه کشی دست سار باشه مثلا دمای ان یکی والا دو درجه کم وزیاده بشه در طول٢١روز واگه از رطوبت سرد استفاده کنیم مشکلی پیش میاد ولی دما دستگاه خوب باشه

  1. سلام

   دستگاه جوجه کشی در دوره نیازی به استراحت ندارد. با فن دائم کار بلوئری که دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ دارد اکسیژن سازی مناسب و استاندارد به تمام طبقات می دهد.

   دی کیو شاپ

 68. سلام
  ببخشید دستگاه من طوریه که باید به صورت بغل قرار داده شود تا چرخانده شود .
  و شما عرض فرمودید که باید نک تیز آن ها رو به پایین باشد
  یعنی جوجه ها بیرون نمیان

  1. سلام

   کار با دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ بخاطر دارا بودن از سنسورهای ۲Ntc و سیستم کنترل طرح پی ال سی و عدم استفاده از رله راحت می باشد و لذت جوجه کشی واقعی را می توانید احساس نمایید.

   دی کیو شاپ

 69. با سلام و احترام دستگاه جوجه کشی ۱۲۶تایی امروز به دستم رسید. همه چیز عالیست. ممنونم.
  فقط یه ظرف پلاستیکی هست. نفهمیدیم کاربردش چیه؟؟
  ظاهرا باید از آب پر کنیم و بذاریم زیر دستگاه واسه تامین رطوبت؟؟

 70. ببخشید زیاد سوال میکنم.
  من ظرف را پر از آب کردم. رطوبت ۶۵الی ۷۰درصد شده.
  در حالی که باید در مرحله ستر ۶۰ باشه.
  حالا چه طوری میشه رطوبت رو کاهش داد؟

  1. سلام
   رطوبت دستگاه برحسب محیط تنظیم می گردد. رطوبت نسبی محیط بالا می باشد و این نوع رطوبت کاذب می باشد.
   با یک لایه آب در ظرف رطوبت تنظیم می شود.

   دی کیو شاپ

 71. باسلام و خسته نباشید مقداری تخم مرغ داخل دستگاه دست ساز گذاشتم امروز که روز ۷بود نطفه سنجی کردم نصفه بیشتریشون قشنگ جوجه ها معلوم میشد ولی تعداد اندکی انگار یک چیز تیره رنگ بود داخل و از همونام چنتاشون توش رگ داشت ولی باقی شون نداشت ب نظر شما جوجه میشن یا اصلا نطفه دارن خیلی ممنون

 72. سلام
  ببخشید دستگاه من طوریه که باید به صورت بغل قرار داده شود تا چرخانده شود .
  و شما عرض فرمودید که باید نک تیز آن ها رو به پایین باشد
  یعنی جوجه ها بیرون نمیان

  1. سلام
   راک دستگاه که کج نمیشه، طریقه قراردادن تخم نطفه دار سر تیز به طرف پایین باشد.
   غیر از این مورد احتمال پاره شدن کیسه هوایی می شود.

   دی کیو شاپ

  1. سلام
   رطوبت محیط در رطوبت دستگاه دخیل می باشد. شما در این فصل که رطوبت محیط بالا می باشد، حتی بدون ظرف آب رطوبت تقریبی ۵۰ درصد را بر روی نمایشگر مشاهده می کنید.
   حتما در این فصل در کف دستگاه جوجه کشی یه ظرف آب کوچک اضافه نمایید.

   دی کیو شاپ

 73. یک سوال هم داشتم اینکه بنده قصد خرید تخم نطفه دار دارم.
  باتوجه به اینکه از هم دور هستیم اطراف شهر ما نمایندگی فروش ندارید؟ میشه شماره تماس بدید زنگ بزنم جهت خرید تخم نطفه دار؟
  مراغه – آذربایجانشرقی

 74. با سلام و خسته نباشید ببخشید من یک دستگاه جوجه کشی ۸۴تایی از شرکت بلدرچین دماوند خریداری کردم که برا اولین بار بود ۳۰عدد تخم غاز گذاشتم که فقط ۹تاشون نطفه داشتن که که دیروز فقط ۳تا از جوجه ها در اومدن و ۶عدد دیگر خفه شده بودن !تنظیم دما و آبپاشی از روز ۱۵هم کردم و رطوبت هم در زمان ستربین۶۴و۶۸بود که علتش با توجه به دفترچه راهنما دستگاه ۱:فکر کنم تخم های خراب رو بر نداشتم که تولید گاز آلوده کرده بود و ۲:اینکه به غیر از اینکه چرخش راک tofهر۶۰دقیقه یکبار بود و ton روی۲۸بود هر روز چرخش چهار چرخش۱۸۰درجه ای دستی روانجام ندارم.ببخشید منظور از گردش ۱۸۰درجه رو میشه توضیح بدهید من متوجه نمیشوم (یعنی تخم رو که به صورت افقی رو سبد قرار داره رو روشو با مازیک علامت بزنم و به صورت دستی برعکس کنم؟یه سوال دیگه ببخشید:جوجه ها از روز۲۸با مقدار یک سوراخ روی تخم ایجاد کردن تا ۱روز به تخم ها دست نزدم ولی ترسیدم خفه بشن و خودمپوسته رو در آوردمو الان در سلامت کامل هستندبا اینکه رطوبت در هچر بالا بردم و دما رو هم رو۳۶.۸تنظیم کردم ولی مشکل به چه دلیل بود؟ لطفا راهنماییم کنید با تشکر

  1. سلام دوست عزیز؛
   مشکل اساسی را خودتان فرمودید،
   شما باید بعد از ۱۰ روز نطفه بینی کنید و تخم نطفه دار های خراب و بدون نطفه رو از دستگاه جوجه کشی خارج نمایید.
   بهترین چرخش برای غاز ۱۸۰ درجه می باشد، راک را ثابت نمایید و روزی ۴ – ۵ مرتبه بصورت دستی تخم ها را از یه پهلو به پهلوی دیگر چرخش دهید تا نطفه به زرده نچسبد.
   ضمنا” در این فصل غاز تخمگذاری ندارد و جوجه کشی غاز عمدتا در فصل زمستان می باشد.

   دی کیو شاپ

 75. سلام خسته نباشین..
  ببخشید من دستگاهم همه چیش عالیه فقط نمی دونم با رطوبت محیط چکار کنم یه سوراخ نزدیک پشت فن قرار داره ویکی دیگه هم سمت دیگه بالا …من زیر پارکینگ خونه نگه میدارم وقتی بارون میاد روطوبت اونم بالا میره میخواستم بدونم چکار با این سوراخ دستگاه…من بخاطر اکسیژن کافی سوراخ گذاشتم اونو وقت دستگاه های اتومات چجوری کار میکنن ..یعنی اکسیژن وچجوری تنظیم میکنن ایا اونا منافظی برای اومدن هوای تازه یا اکسیژن ندارن ..ایا من میتونم با قرار دادن دستمال کاغذی نازک روی سوراخ ها جلوگیری ازرطوبت بیرون بکنم؟؟؟؟
  لطفا جواب بدین من رشته ام الکترونیک و دستگاهم اوتومات هست فقط با این موضوع مشکل دارم

  1. سلام
   شما باید رطوبت محیط را کاهش دهید تا به دستگاه جوجه کشی تداخلی ایجاد نکند!
   همچنین شما می توانید از فن های بلوئر با اکسیژن دهی سیرکوله استفاده نمایید.
   این مشکل بیشتر در دستگاه جوجه کشی هایی که فن پروانه ای بکار رفته ایجاد می شود!

   دی کیو شاپ

  1. سلام

   تخم قرقاول بخاطر سایزش که از تخم مرغ کوچیکتر است و بخاطر نازک تر بودن احتمالا می شکند.
   بهترین جوجه درآوری قرقاول در دستگاه جوجه کشی انجام می شود.

   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ

 76. سلام این دستگاه جوجه کشی ۹۶تایی که در پایین است اسکندریه یا نه
  من در یه سایت دیگه بود۹۶تایی اسکندری با قابلیت ۹۸درصد آیا این همونه چون قیمتش توی اون سایت بیشتر تز این سایت است

  1. سلام
   نه این دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ ( کاکس ) می باشد.
   ۹۸ درصد؟؟!! چرا ۱۰۰ % نه؟؟!!!!
   به تبلیغات زرد هرگز توجه نکنید!!
   جوجه کشی هزاران پارامتر دارد ، یکی از آنها دستگاه جوجه کشی می باشد.
   دستگاه جوجه کشی دی کیو شاپ به گواه مشتریان ، هر تخم غازی که نطفه داشته باشد تبدیل به جوجه می شود. ( جوجه کشی غاز ، سخت ترین نوع جوجه کشی می باشد) که این آمار یعنی ۱۰۰ درصد تخم نطفه دار سالم تبدیل به جوجه غاز شدند.

   موفق باشید

   دی کیو شاپ

  1. تمام دستگاه های جوجه کشی مونتاژ داخل می باشد. دی کیو شاپ درصدی خاصی در رابطه با جوجه درآوری اعلام نمی کند! چرا که جوجه کشی هزاران پارامتر دارد و دلایل مختلفی در جوجه در آوری وجود دارد.

   دی کیو شاپ

 77. سلام…خسته نباشین
  میخواستم بدون تخم اردک خارجی چند روزه در میاد من گذاشتم تو دستگاه..ولی بعضی افراد محلی میگن ۳۵ روزه ولی من خوندم که ۲۸ روز در میاد من تو ستر میترسم دچار اشتباه بشم…لطفا راهنمایی م کنین

  1. سلام
   مدت زمان جوجه کشی اردک در دستگاه جوجه کشی از ۲۸ تا ۳۵ روز بسته به نژاد متفاوت می باشد.
   شما برای اطلاعات بیشتر لطفا به بخش مقالات علمی دی کیو شاپ مراجعه نمایید ، و مطلب ” شرایط جوجه کشی “ از لینک زیر را مطالعه نمایید.

   https://www.dq1.ir/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c/

   دی کیو شاپ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *