بیماری های تنفسی
بیماری های تنفسی موثر بر روی تخم مرغ
4 (80%) 1 vote

بیماری های تنفسی موثر بر روی تخم مرغ

بیماری های تنفسی موثر بر روی تخم مرغ جز یکی از شایع ترین بیماری های ویروسی در بین پرندگان می باشد که باید هوشمندانه مدیریت و پیشگیری شود.

بیماری تنفسی موثر بر روی تخم مرغ

بسیاری از بیماری ها می توانند تعداد تخم مرغ های تولید شده توسط مرغ تخمگذار را کاهش دهند. بسیاری از عوامل ایجاد کننده بیماری مانند ویروس عامل برونشیت و ویروس عامل نیوکاسل می توانند در سلول هایی که سطح داخلی لوله اویداکت را می پوشانند تخریبات ساختاری ایجاد کنند. این تخریبات می توانند باعث شوند سفیده تخم مرغ آبکی شود و یا پوسته تخم مرغ مسئله دار باشد. سایر بیماریهای ویروسی مانند لارنگوتراکئیت و آبله مرغان مستقیما اویداکت مرغ را تحت تاثیر قرار نمی دهند ولی باعث بروز کاهش در تولید تخم مرغ می شوند. مایکوپلاسما گالی سپتیکم یک باکتری است که ممکن است در تولید تخم مرغ باعث ایجاد مشکلات شود و باعث کاهش تولید تخم مرغ در یک دوره زمانی نامعین شود.

الف) برونشیت عفونی (IB)

ویروس برونشیت عفونی (IB) تقریبا در همه گله های تخم گذار دیده می شود. بعد از آغاز عفونت سیستم تنفسی ویروس وارد جریان خون می شود و بعد از 1 الی 2 روز از طریق خون خود را به تخمدانها و لوله تخم بر می رساند. 5 الی 11 روز بعد از آغاز عفونت در مجاری تنفسی می توان IB  را در تخمدان یا لوله تخم بر پیدا کرد. بعضی از سویه های IB در کلیه ها شروع به تکثیر و ایجاد عفونت می کند.

دوره انکوباسیون ( دوره کمون):

18 الی 36 ساعت است.

دوره بیماری:

در پرندگانی منفرد 5 الی 7 روز و در گله مرغداری 10 الی 14 روز می باشد.

بیماری های تنفسی ویروسی برونشیت

انتشار بیماری های تنفسی :

در مرحله حاد، از طریق هوا منتشر می شود. تعداد زیادی ذرات حاوی ویروس در مجاری تنفسی در 5 الی 7 روز اول بعد از عفونت ایجاد می شود و ویروس وارد هوا می شود. IB ممکن است 1100 متر در هوا منتشر شود. در مرحله نقاهت، ویروس از طریق مدفوع منتشر می شود. ویروس 14 هفته بعد از آغاز عفونت از سکال تونسیل ها جدا شده است و 20 هفته بعد از عفونت از مدفوع جدا شده است. از مدفوع جوجه های واکسینه شده در سن 3 هفتگی ویروس به مدت 227 روز جدا شده است. ناقلین مکانیکی مانند بستر و کفش های آلوده و لباس و … می تواند ویروس را منتشر و از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل کنند.

مرگ و میر:

جوجه های جوان در اثر بیماری تنفسی می میرند و مرغان تخمگذار بالغ در اثر آسیب کلیوی می میرند.

تشخیص بیماری های تنفسی :

جدا کردن ویروس و تحت نظر داشتن پرنده هایی که واکسن دریافت کرده یا نکرده اند، مهم است.

الف) سرولوژی: آزمایش بازدارندگی هم چسبی گویجه های قرمز یا HI و الایزا.

ب)ترنس کریپتاز معکوس- واکنش پلی مراز زنجیره ای (RT-PCR)

درمان بیماری:

وجود ندارد

پیشگیری بیماری های تنفسی :

از طریق ایمنی کردن(واکسیناسیون) صورت می گیرد.

ب) بیماری نیوکاسل: ( ادامه در مطلب بعدی…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک