تماس با ما

تلفن سفارشات : ۴۲۲۶۲۰۵۶-۰۱۱

فکس : ۴۲۲۵۸۷۶۸-۰۱۱

ایمیل : INFO-@-DQ1.IR

آدرس : مازندران – قائم شهر – جاده بابل- روبروی پمپ بنزین علیزاده-نبش تلار۴۲

کدپستی :  ۴۷۶۱۶۷۵۷۱۱