پرورش جوجه بوقلمون
جوجه بوقلمون
4.3 (86.67%) 15 votes

جوجه بوقلمون

براي نگهداري جوجه بوقلمون در ایران بايد عمليات زير انجام داد : قبل ازورود جوجه ها بايدتمام وسايل نگهداري لانه راشستشو و ضدعفوني كردو وسايل پرورش بدقت چيده شوند. ماشين مادر را گرم و يا هيتر را روشن كرد و تهويه رادر وضع مناسبي قرار داد. از ريختن جوجه ها تعداد بيش ازحد استاندارد درهر متر مربع بايد خودداري كرد. به مسئله تغذيه جوجه بوقلمون ها نيز بايد دروزهاي اول توجه فراواني نمود. در روش پرورش درروي بستر حتماً بايداز بستر مناسب استفاده كرد.

درروزهاي اول بايد بستر را با پارچه و يا كاغذ پوشاند تا جوجه بوقلمون هااز مواد بستر نخورند (البته برخي هااز جعبه هايي كه براي حمل و نقل جوجه ها استفاده مي شود نيز استفاده مي كنند ولي اين امراز نظر بهداشتي به هيچ وجه توصيه نمي شود). هنگامي كه جوجه ها طرز غذا خوردن را ياد گرفتند ميتوان كاغذ ها را برداشت.

در بعضي سالن ها پيشرفته پرورش بوقلمون ازكف هاي توري يا نرده (Wire Slat Floor) نيز استفاده ميكنند. اين كف ها بسيار بهداشتي است ولي گران تمام مي شود و جوجه بوقلمون‌ها نيز نمي‌توانند براحتي روي آنها راه بروند و اغلب ممكن است دچار ناراحتي و ضعف پا و پنجه گردند. در پرورش بوقلمون‌ بايد دقت نمود كه قسمت پرورش تا مرز امكان داراي گوشه يا زاويه نباشد چون ممكن است كه با جمع شدن جوجه ها دريك گوشه روي هم شاهد تلفات ناشي ازخفگي درآنها باشيم. پس بهتر است قسمت پرورش ما حالت بيضي مانند داشته باشد.

تغذیه جوجه بوقلمون

تغذیه در جوجه بوقلمون : برعكس جوجه مرغ‌ها خوردن و آشاميدن را به خودي خود ياد نمي گيرند. ازاين رو بايد به آنها آموخت. آموختن طرز آشاميدن و خوردن يكي از اشكالات پرورش بوقلمون است. براي اينكه جوجه بوقلمون ها را به خوردن ترغيب كنند، عده اي از جو خرد شده، عده اي از شير و برخي از تخم مرغ پخته و خرد شده و يا غذاي سبز استفاده مي‌كنند.

برخي ازتوليد كنندگان تعدادي جوجه بوقلمون مسن را بين جوجه بوقلمون هاي يكروزه رها مي‌كنند تا توسط آنها خوردن و آشاميدن را فراگيرند (كه البته اين روش بخاطر ريسك بالاي ابتلا به بيماري درجوجه ها امروزه منسوخ شده است و فقط درشرايط روستايي گاهي ازآن استفاده مي‌كنند). به طور كلي بوقلمون ها نسبت به مرغ ها، بسيار كودن هستند . بنحوي كه درنگهداري بوقلمون بطور طبيعي، اين پرنده همانند مرغ مادر بخوبي ازجوجه هاي خود مراقبت نمي‌كند،

اغلب جوجه هاي خود را تلف مي‌كند و يادر مقابل پرندگان ديگر ازجوجه هاي خود دفاع نمي كند. همچنين اگردر روي تخم خوابيده باشد ممكن است چند روز بدون غذا بخوابد و اگراو را بزور جهت خوردن خوراك ازروي تخم بلند كنند ممكن است پس ازسير شدن فراموش كند كه بايد دوباره درروي تخم ها بخوابد ازاين جهت ممكن است با اندك غفلت، تخم ها خراب شوند (البته درمحيط روستايي و غير صنعتي).

جوجه بوقلمون نيز بسيار كم هوش و بي استعداد است واز اين رو يكي ازاشكالات اوليه پرورش بوقلمون عدم فراگرفتن طرز غذا خوردن و آشاميدن است. بايد درروزهاي اول نهايت دقت و توجه وحوصله را نمود تاجوجه ها طرز خوردن و آشاميدن را فرا بگيرند. و گرنه درطي روزهاي اول شاهد تلفات بسيار بالايي خواهيم بود.

بوقلمون در ایران

پرورش جوجه بوقلمون در ایران چگونه است ؟ با ما در ادامه همراه باشید تا با پرورش جوجه بوقلمون در ایران بیشتر آشنا شویم. پرورش جوجه بوقلمون در ایران : بوقلمون ها معمولا در بين 20 – 28 هفتگي به سن بلوغ ‌مي‌رسند. البته اين امر بستگي نوع، جنس دارد. معمولاً نژادهاي سبك كمي زود تراز نژادهاي سنگين به سن بلوغ مي‌رسند. فصل جوجه كشي و همچنين طرز نگهداري نيز كم و بيش درتسريع يا تاخير بلوغ اثر دارد.

مسئله تشخيص رسيدن به سن بلوغ بسيار مهم است زيرا وقتي كه پرنده به سن بلوغ مي‌رسد گوشت از نظر كيفيت به حداكثر مرغوبيت خود ميرسد و بعداز آن با چربي گرفتن بدن از كيفيت آن كاسته مي ‌شود. امروزه سعي مي شود كه بوقلمون ها رااز نظر بلوغ زودرس كنندبه اين معني كه زودتربه سن بلوغ برسند. به اين ترتيب تاريخ فرستادن بوقلمون ها به كشتارگاه به جلو خواهد افتاد. در ايران معمولاً بوقلمون هاي ماده رادر 16 هفتگي به بازار ميفرستند زيرا پس ازآن ديگر رشد نمي‌كند ولي بوقلمون نر را تا 26 هفتگي نگاه مي‌دارند. وزن زنده بوقلمون هاي ماده 5/7 -8 kg و وزن نرهادر حدود 12-13kg است (كه البته اين مقادير براي نژادهاي مختلف متفاوت است و اين اعداد فقط به صورت ميانگين ذكر شده اند).

ضريب تبديل غذايي بوقلمون ها نسبت به سن پرورش متفاوت بوده ودر نژادهاي صنعتي مدرن معمولاً 5/2 الي 5/3 است يعني به افزايش سن نگهداري اين ميزان افزايش يافته وبه ازاي هر 5/2 الي 5/3 كيلوگرم غذاي مصرفي 1 كيلوگرم وزن زنده بدست مي‌آيد. امروزه موسسات اصلاح نژادي توانسته‌اند اين مقدار را با روش هاي اصلاحي بهبود بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک