پرورش مرغ بومی
امتیاز بدهید

مدیریت پرورش مرغ بومی به صورت گله ای

هدف نگهداری و پرورش مرغ بومی ، تولید پروتئینی است که از ضایعات کشاورزی و ته مانده ی غذا در روستا بوجود می آید .البته با رعایت کردن این هدف ، با تجهیزات بیشتر و بهتر می توان در مرغداری ها گله های بزرگ تر تشکیل داد .

البته اجرا کردن برنامه های بهداشتی با توجه داشتن به صفت های غریزی مرغ ها مثل : پرریزی ( تولک بری )، کرچی ، شکل ظاهری مرغ بومی ، داشتن برنامه ریزی جوجه کشی ، فروختن تخم مرغ های مازاد مصرف و همچنین مرغ و خروس های حذفی ، تهیه کردن غذا و به صورت نسبی فرموله کردن آن برای اشتغال زایی و پیشرفت کردن مرغ بومی قدمی بهتر برداشت .

مرغ های بومی وخصوصیات ظاهری آنها

مرغ های بومی بسیار پرخور، سرحال ، و قوی هستند و تحرک زیادی هم دارند .

تاج و ریش آن ها رشدی مناسب دارد و به رنگ قرمز است ، مرغ منقاری قوی و کوتاه دارد و فاصله ی بین دو استخوان لگنش زیاد می باشد ، بین دو تا سه انگشت است .

مقعد بزرگ مرطوب و گرم دارد و پرهای آن کهنه و سائیده و بدون پر ریختگی است و در کل ،بدنی کشیده با گردنی دراز دارند .

غریزه ی کرچی مرغ بومی

در مرغ های بومی کشور ما به صورت غریزی کرچی وجود دارد و بعد از یک دوره ی تخم گذاری کردن معمولا مرغ کرچ می شود .

زمانی که مرغ کرچ می باشد تخم گذاری نمی کند و تغذیه اش کم می شود و میل به استراحت در جاهای تاریک دارد .

کرچی در مرغ یک صفت ژنتیکی می باشد و با گرم شدن هوا یا جمع نکردن مرتب تخم مرغ ها و تاریک بودن آشیانه در مرغ ایجاد می شود .

برای این که از کرچی شدن جلوگیری کنیم یا مدت کرچی را کوتاه کنیم باید مرغ های کرچ را از آشیانه خارج کرده و در آفتاب قرار داد و یا در آن ها استرس ایجاد کرد و همچنین سریع تر تخم ها را از آشیانه مرغ ها خارج کرد .

پرریزی مرغ بومی چگونه است ؟

مرغ های بومی اکثرن بعد از این که یک دوره تخم گذاری کردند دچار پر ریزی می شوند .مرغ هرچقدر که دیرتر شروع به پرریزی کند از نظر صفت تخم گذاری بهتر می باشد .

مرغ های تخم گذاری که ضعیف می باشند بعد از مدت سه یا چهار ماه تخم گذاری دچار پرریزی می شوند اما مرغ های تخم گذار خوب بعد از 12 ماه دچار پرریزی می شوند

پرورش مرغ بومی

مبتلا شدن به بیماری های انگلی ، تغییر کردن آب وهوا و غذای طیور و گرم شدن محیط از عواملی می باشند که باعث می شوند پر ریزی جلو بیفتد .

الف : چگونگی انتخاب کردن مرغ بومی در گله پرورش مرغ بومی

برای جایگزین کردن در گله ی مرغ مادر انتخاب کردن نیمچه مرغ ها بر اساس سرعت رشد سن ، بلوغ جنسی آن ها و راندمان تبدیل غذا انجام می شود و بعد از تخم گذاری آن ها براساس تولید کردن تخم ، درصد هچ ، اندازه ی تخم مرغ ها و مدت زمان و همچنین تعداد دفعات کرچی ( تولک بری ) صورت می گیرد .

ب : انتخاب خروس در گله پرورش مرغ بومی :

خروس هایی که از نظر ظاهری بهتر می باشند و سرعت رشد شان هم بیشتر است .وضعیت تاج و ریش آن ها ، سیخک پایشان ، مقدار غذایشان ، چالاک بودن ، خاصیت زود پر در آوردن، کشیده بودن بدن و در نسل های بعدی براساس نتایج در نیمچه های ماده انتخاب می شوند .

وظایف روزانه ی کارگر مرغداری در سالن پرورش مرغ بومی چه می باشد ؟

 • باید مازاد دان خوری ها را جمع کند و دان خوری و آب خوری ها را تمیز کند .
 • در دان خوری و آب خوری ها ، دان و آب بگذارد .
 • وضعیت تهویه ی آشیانه را کنترل کند .
 • نور و حرارت در آشیانه را کنترل کند .
 • وضعیت ظاهری مرغ ها را از نظر سلامتی بازرسی کند .
 • تلفات مرغ ها را از آشیانه خارج کند .
 • مرغ های بیمار را جدا کند و برای درمان آن ها را منتقل کند .
 • در حوضچه درب ورودی مواد ضدعفونی بریزد .
 • مرغ های کرچ را از آشیانه خارج کند و آن ها را به محل مخصوص انتقال بدهد .
 • از تردد افراد متفرقه به داخل آشیانه جلوگیری کند .
 • تخم مرغ های روزانه را جمع آوری کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک