سود جوجه کشی

سود جوجه کشی

سود جوجه کشی4.9 (97.5%) 8 votes بسیار از افراد در این شرایط اقتصادی به میزان سود جوجه کشی و راه اندازی کسب و کاری به این شکل فکر کرده و جوانب کار را بررسی می کنند. ما در این مقاله

پرورش و نگهداری کبک

پرورش و نگهداری کبک

پرورش و نگهداری کبک5 (100%) 1 vote پرورش و نگهداری کبک : یکی از پرندگانی که به تازگی بصورت مصنوعی جوجه در آوری در دستگاه جوجه کشی می شود کبک می باشد. در تمام مناطق انجام می شود. در مورد

جوجه کشی کبک

پرورش کبک

پرورش کبک4.4 (88.8%) 25 votes پرورش کبک : بیش ازهر چیز، می بایستی هدف از پرورش کبک مشخص و تعریف شود. سه هدف مجزا و بعضاً طبق شرایطی توأم به شرح زیر می توانددر پرورش کبک مورد توجه قرارگیرد. پرورش

جوجه کشی کبک | دستگاه جوجه کشی

جوجه کشی کبک

جوجه کشی کبک4.4 (88%) 5 votes در طبیعت کبک ها در بوته زارها جفتگیری می کنند. پس از تخمگذاری، در طبیعت جوجه کشی کبک در زیر مولد انجام می شود و معمولا یک مرتبه در سال تولیدمثل می کنند. معمولا

دستگاه جوجه کشی کبک

دستگاه جوجه کشی کبک

دستگاه جوجه کشی کبک5 (100%) 2 votes دستگاه جوجه کشی کبک : دوره ی جوجه کشی کبک درون دستگاه 23 تا 24 روز طول می کشد.دمای دستگاه از روز اول تا بیستم باید 38 درجه ی سانتی گراد باشد.همچنین دمای

محل پرورش جوجه کبک

محل پرورش جوجه کبک

محل پرورش جوجه کبک4.3 (86.67%) 3 votes محل پرورش جوجه کبک : برای تفکیک بخش های مختلف پرورش ، یکی از اصولی ترین راه هایی که وجود دارد داشتن سالن جداگانه و تفکیک کردن بخش های مختلف پرورش برای نگهداری

پرورش کبک/جوجه کشی کبک

سالن پرورش کبک | جوجه کشی کبک

سالن پرورش کبک | جوجه کشی کبک4 (80%) 4 votes سالن پرورش کبک می تواند از نوع باز یا بسته باشد. به طور کلی طول سالن ها باتوجه به سرمایه و اهداف پرورش دهنده می تواند بین 60 تا 100

پرورش کبک

مدیریت پرورش کبک

مدیریت پرورش کبک3.8 (76.84%) 19 votes پرورش کبک » قبل از هر چیز با فرض اینکه گله مولد در حال تخم گذاری می باشد نحوه جمع آوری تخم ها به منظور جلوگیری از آسیب آنها در پی سرما یا گرمای

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک