• توضیحات
شانه تخم بوقلمون
قیمت : تومان
  • مدل محصول : شانه 25 عددی بوقلمون
  • مرغ : ظرفیت تخم نطفه دار اردک موسکووی : 25 عدد
  • بوقلمون : 25 عدد
  • ظرفیت تخم غاز : 25 عدد
اطلاعات فنی
تخم بلدرچین نطفه دار
قیمت : تومان
  • بلدرچین : حداقل سفارش 200 عدد
اطلاعات فنی
فروش تخم نطفه دار دورگه
قیمت : تومان
  • مدل محصول : فروش انواع تخم نطفه دار محلی درجه 1
اطلاعات فنی