• توضیحات
سبد هچر جوجه کشی
قیمت : تومان
  • مرغ : 84 عدد
  • بلدرچین : 192 عدد
  • بوقلمون : 25 عدد
  • کبک و قرقاول : 64 عدد
  • ظرفیت تخم غاز : 15 عدد
اطلاعات فنی
شانه 64 عددی تخم کبک و قرقاول
قیمت : تومان
  • مدل محصول : شانه 64 عددی تخم نطفه دار کبک و قرقاول
  • کبک و قرقاول : 64 عدد
اطلاعات فنی
فروش تخم نطفه دار دورگه
قیمت : تومان
  • مدل محصول : فروش انواع تخم نطفه دار محلی درجه 1
اطلاعات فنی