بعضی از داروها و موارد استفاده آنها

بعضی از داروها و موارد استفاده آنها۴.۵ (۹۰%) ۸ votes برای آنکه بدانید هر دارو برای چه نیازی از بدن مورد استفاده می شود ، لطفا با ما در این مطلب همراه باشید تا خودتان برای پرنده تجویز کنید؛ بدن

واکسن پرندگان

انواع واکسن های پرندگان

انواع واکسن های پرندگان۳.۹ (۷۸.۲۲%) ۴۵ votes در حال حاضر انواع واکسن های پرندگان در دسترس می باشد. مهار بیماری از طریق واکسیناسیون در تعدادی از بیماری ها موثر است. برنامه واکسیناسیون در مناطق گوناگون جهان متفاوت است ، اما

اصول تغذیه مرغ

استراتژی های تغذیه ای در مرغ های مادر گوشتی

امتیاز بدهید همان گونه که پیشرفت های هر ساله ژنتیک موجب بهبود عملکرد مرغ های مادر گوشتی می گردد ؛ تغییراتی در مدیریت پرنده نیز باید رخ دهد . قطعا با پیشرفت هایی که در زمینه مرغ گوشتی رخ داده

واکسیناسیون جوجه

واکسیناسیون جوجه

واکسیناسیون جوجه۴.۲ (۸۴.۲۶%) ۱۰۸ votes واکسیناسیون جوجه و یا واکسن جوجه و پرنده ها در سنین مختلف مهمترین بخش پرورش محسوب می شود . باید با نظارت خاصی و توسط گروه واکسینه تور مجرب تزریق شود. زمان واکسیناسیون جوجه یک روزه در

نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک
نماد اعتماد الکترونیک